• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / O společnosti / Mise, vize, hodnoty

Mise, vize, hodnoty

Mise

Ilustrační obrázek hodnoty společnosti

Posláním Synthesia, a.s. je budování dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů se zákazníky, kterým se vždy snažíme nabídnout optimální řešení jejich potřeb. Poskytujeme produkty a služby světové úrovně, což nám umožňuje trvale zvyšovat hodnotu společnosti.
Jsme odpovědným zaměstnavatelem, který klade důraz na týmovou spolupráci a osobní rozvoj zaměstnanců. K zaměstnancům se vždy chováme s úctou a dle etických norem. Uvědomujeme si, že spokojení, vysoce kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou základem našeho úspěchu.
Vše co děláme, děláme s ohledem na životní prostředí. Jsme ekologicky odpovědná společnost, pro kterou je trvale udržitelný rozvoj důležitou součástí podnikání.
V rámci společenské odpovědnosti podporujeme neziskové a vzdělávací aktivity v našem regionu.

 

Vize

 Synthesia je jednou z nejvýznamnějších evropských firem v oblasti chemie díky:

 • Výrobkovým a technologickým inovacím,
 • Poskytování komplexního řešení, k výrobkům dodává i služby,
 • Kvalitě, která je nadřazená kvantitě,
 • Upřednostňování dlouhodobých vztahů se zákazníky před krátkodobými,
 • Nabídce širokého portfolia ekologických řešení pro budoucnost

 

Vize společnosti Synthesia zní: Moderní, bezpečná, ekologická, prosperující a rozvíjející se firma – nejlepší zaměstnavatel v regionu.

 

Integrovaná politika systémů řízení Synthesia, a.s.

"Kvalita chemických výrobků naší společnosti a služeb zákazníkům je samozřejmá, dosažení evropské úrovně všech činností a jejich trvalé zlepšování je náš cíl! "

"Bezpečnost práce, zdraví zaměstnanců a zainteresovaných stran je trvalým požadavkem při všech činnostech naší společnosti. Nulová úrazovost je náš cíl, kterému se chceme maximálně přiblížit!"

"Jsme si vědomi vlivu na životní prostředí. Budeme systematicky realizovat taková opatření, aby naše činnost omezila negativní dopady na životní prostředí na nejnižší možnou míru. Ochranu životního prostředí považujeme proto za neopominutelnou součást strategie řízení naší společnosti!"

 

Hodnoty

Integrita
Čestnost, poctivost a úcta jsou pro nás maximálně důležité. Dbáme vždy na bezpečnost práce. Jsme ztotožněni s filosofií firmy a jejími cíli. 

Orientace na zákazníka
Naše budoucnost závisí na tom, že budeme našim zákazníkům naslouchat a pomáhat, abychom přispěli k jejich úspěchu. Jsme proaktivní a snadno se s námi obchoduje. Nabízíme odborné znalosti a praktická řešení. Dodržujeme naše sliby.

Trvalé zlepšování
Jsme přesvědčeni, že se vždy dá najít lepší a efektivnější řešení. Nikdy se nespokojíme se stereotypy.

Zapojení pracovníků
Rozvíjíme firemní kulturu, která podporuje iniciativu, odpovědnost a vynikající výkon. Chceme se vždy aktivně zapojit do procesů a být součástí úspěšného týmu. Dáváme našim zaměstnancům možnost růstu spolu s firmou.

Respekt
Respektujeme individualitu každého jedince. Vytváříme prostředí důvěry, úcty a otevřené komunikace.

Loajalita
Jednáme vždy v zájmu firmy a aktivně naplňujeme její strategii. Reprezentujeme firmu navenek jako úspěšný podnik.

Vzdělávání
Trvale zvyšujeme své profesní znalosti a schopnosti v souladu s potřebami firmy.

 

Compliance organizace

logo projektu společnosti Agrofert - Tell Us

Za účelem zajištění etických standardů podnikání přijalo vedení skupiny AGROFERT soubor opatření a interně definovaných pravidel, která se souhrnně označují anglickým výrazem Compliance.
 

Pro více informací o projektu můžete pokračovat na stránky společnosti Agrofert Etická Linka