• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Udržitelnost / Politika Compliance a etický kodex

Politika Compliance a etický kodex

Ve společnosti Synthesia, a.s. je kladen důraz na to, aby při výkonu každodenních činností byly za všech okolností dodržovány právní předpisy, pravidla etiky, morálky a poctivého obchodního styku. Za účelem nastavení těchto standardů byla přijata POLITIKA COMPLIANCE , jejíž součástí je i ETICKÝ KODEX .

 

Etický kodex je dokument, který určuje základní hodnoty a etické principy ve společnosti a určuje základní pravidla chování zaměstnanců. Je pro všechny zaměstnance závazný, vedení společnosti trvá na jeho dodržování a netoleruje žádné jeho porušování.

 

Pro nahlášení podnětů nekalého nebo neetického jednání kontaktuje Compliance Officera – personální ředitelku Ing. Olgu Marečkovou na etické lince TELL US compliance@synthesia.cz nebo telefonicky na čísle +420 702 204 883.

 

Každý podnět, zaznamenaný Compliance Officerem, bude detailně prošetřen a v případě potřeby budou přijata nápravná opatření.

Novinky
10.01.2024  |  Nitrocelulóza
ArabHealth 2024
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024