• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj ve společnosti Synthesia je považován za klíčovou oblast pro budoucí rozvoj společnosti. Vysoký inovační potenciál je důsledkem vysokého počtu odborníků z oblasti kvalifikované chemie. Hledání nových technických a technologických řešení v aplikované chemii zajišťuje pro společnost Synthesia, a.s. vlastní výzkumný ústav, který svým působením nabízí služby potřebné pro výzkum a vývoj.

 

Naše cíle

Pomocí našich aktivit ve výzkumu a vývoji si klademe jediný cíl – neustále posouvat kupředu možnosti řešení aplikované chemie pro naše zákazníky, stejně tak i nadále zmírňovat dopady našeho působení na své okolí a díky nejmodernějším technologiím ve výzkumu posouvat a vyvíjet výrobní proces s nulovým dopadem na okolní prostředí, k minimálním rizikům při výrobě a maximální efektivitě při dalším zpracovávání našich produktů u našich zákazníků.

 

Výzkum a vývoj v Synthesii

Investujeme každý rok vyšší a vyšší prostředky z čistého obratu společnosti zpět do výzkumných projektů, zařízení a kvalifikovaných lidských zdrojů. Neustále pracujeme na vylepšování současných technologií, a tak sledujeme lineární optimalizaci. Výzkum a vývoj chápeme jako něco, co nás posouvá neustále kupředu a tvoří každodenní náskok před konkurencí.

 

Logo dceřiné společnosti VOUS

 

Pro společnost Synthesia, a.s. zajišťuje výzkumnou a vývojovou část projektů dceřiná firma VUOS. Mimo této spolupráce je VUOS zcela samostatnou firmou, spolupracující s významnými partnery po celém světě zvláště v oblasti chemických specialit určených pro průmysl farmaceutický a mikroelektroniku. Významnou oblastí aktivit VUOS je testování chemických produktů v rámci legislativy REACH.

Pro více informací můžete pokračovat na samostatnou www prezentaci společnosti  VUOS

 
 

COC logo

Hlavním posláním společnosti je individuální přístup k řešení výzkumných zakázek ze strany našich zákazníků. Díky hlubokým znalostem v oboru chemie vytváří přidanou hodnotu s inovativními řešeními zlepšujícími každodenní život. Navazuje na výsledky základního výzkumu našich akademických partnerů a transferuje je do podoby vhodné pro průmyslovou realizaci.
 
Pro více informací můžete pokračovat na samostatnou www prezentaci společnosti  COC .