• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Finance

Synthesia, a.s. je právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 1. ledna 1994 a sídlí na adrese Semtín 103, 530 02 Pardubice, Česká republika, IČ 60108916.
Hlavním předmětem činnosti je výroba, prodej a zpracování chemických výrobků a činnosti tyto aktivity podporující.
Jediným akcionářem a mateřskou společností je společnost AGROFERT, a. s.

Celkové roční prodeje společnosti Synthesia dosáhly za rok 2022 téměř 4,8 mld. Kč. Společnost dlouhodobě realizuje převažující část produkce na zahraničních trzích, v roce 2022 podíl exportu na celkových tržbách dosáhl úrovně 85 %. Mezi hlavní teritoria exportu patří USA, Německo, Itálie, Francie a Španělsko.

Synthesia zaměstnává více než 1.500 pracovníků.

Synthesia, a.s. je 100% vlastníkem dceřiných společností Výzkumný ústav organických syntéz a.s. a SYNTHESIA POLSKA Sp. z o.o.

 

 

Kreditní zpráva

Synthesia, a.s. je bonitní společností se stabilizovaným cash flow, příznivými finančními ukazateli, své závazky hradí vždy ve lhůtě splatnosti. Má zcela průhlednou vlastnickou strukturu a silného vlastníka, patřícího do TOP5 českého průmyslu.
U všech renomovaných společností, zabývajících se kreditním rizikem a poskytujících hospodářské informace o jednotlivých společnostech, je i z těchto důvodů Synthesia, a.s. hodnocena velmi příznivě z pohledu kreditních rizik dodavatelů.

  B&D Credit (1,64 MB)

 

 

Výroční zpráva

  Výroční zpráva 2022 (18,47 MB)

 

 

Ocenění AAA Platinum Excellence

Synthesia dosáhla nejvyššího hodnocení AAA Platinum od renomované společnosti Dun & Bradstreet, světového lídra v poskytování klíčových obchodních dat a analytických řešení, která firmám po celém světě pomáhají zlepšovat jejich rozhodovací procesy a zvyšovat výkonnost. Tím je potvrzeno, že Synthesia, a.s. splňuje nejpřísnější kritéria hodnocení ekonomických subjektů a že se řadí do exkluzivní skupiny nejdůvěryhodnějších společností v České republice.
 
Hodnocení ve formě certifikátu potvrzuje, že jeho držitel přínosně nakládá se svými vstupy a efektivně je mění na kvalitní výrobky či služby. Přísná kritéria ratingu, na které dosáhne pouze úzké procento ekonomických subjektů v ČR, zaručují exkluzivitu a silnou pozici na trhu nepřetržitě po dobu pěti let.

  AAA Platinum Excellence (137,70 kB)

 

 

Profil

Obchodní firma:   Synthesia, a.s.
Sídlo:   Semtín 103, 530 02 Pardubice
Právní forma:   akciová společnost, založena dle českého právního řádu
Datum založení:  

17. prosince 1993 založena jednorázově Fondem

národního majetku ČR jako jediným zakladatelem

   
Datum vzniku:   1. ledna 1994
IČ:   60108916
DIČ:   CZ60108916
Rejstříkový soud:   Krajský soud v Hradci Králové oddíl B, vložka 1031
     
Kontakt
fotografie Libor Podmelle
Ing. Libor Podmelle
financial department
Tel.: +420 466 824 072