• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Finance

Synthesia, a.s. je právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 1. ledna 1994 a sídlí na adrese Semtín 103, 530 02 Pardubice, Česká republika, IČ 60108916.
Hlavním předmětem činnosti je výroba, prodej a zpracování chemických výrobků a činnosti tyto aktivity podporující.

Celkové roční prodeje společnosti Synthesia dosáhly za rok 2023 vice než  4,5 mld. Kč. Společnost dlouhodobě realizuje převažující část produkce na zahraničních trzích, v roce 2023 podíl exportu na celkových tržbách činil více než 75 %. Mezi hlavní teritoria exportu patří USA, Německo, Itálie, Francie a Španělsko.

Synthesia zaměstnává více než 1.400 pracovníků.

Synthesia, a.s. je vlastníkem dceřiných společností Výzkumný ústav organických syntéz a.s., SYNTHESIA POLSKA Sp. z o.o. a Invaz, s. r. o.

 

 

 

Kreditní zpráva

Synthesia, a.s. je bonitní společností se stabilizovaným cash flow, příznivými finančními ukazateli, své závazky hradí vždy ve lhůtě splatnosti.
U všech renomovaných společností, zabývajících se kreditním rizikem a poskytujících hospodářské informace o jednotlivých společnostech je  Synthesia, a.s. hodnocena velmi příznivě z pohledu kreditních rizik dodavatelů.

  B&D Credit (63,32 kB)

 

 

V žebříčku "100 nejhodnotnějších českých firem" vyhlášeným Seznam Zprávy ve spolupráci s Deloitte ČR pod záštitou premiéra vlády ČR  v roce 2023 se Synthesia, a. s. umístila na 83. místě.
 

 

 

Výroční zpráva

  Výroční zpráva 2022 (18,47 MB)

 

 

Ocenění AAA Platinum Excellence

Synthesia dosáhla nejvyššího hodnocení AAA Platinum od renomované společnosti Dun & Bradstreet, světového lídra v poskytování klíčových obchodních dat a analytických řešení, která firmám po celém světě pomáhají zlepšovat jejich rozhodovací procesy a zvyšovat výkonnost. Tím je potvrzeno, že Synthesia, a.s. splňuje nejpřísnější kritéria hodnocení ekonomických subjektů a že se řadí do exkluzivní skupiny nejdůvěryhodnějších společností v České republice.
 
Hodnocení ve formě certifikátu potvrzuje, že jeho držitel přínosně nakládá se svými vstupy a efektivně je mění na kvalitní výrobky či služby. Přísná kritéria ratingu, na které dosáhne pouze úzké procento ekonomických subjektů v ČR, zaručují exkluzivitu a silnou pozici na trhu nepřetržitě po dobu pěti let.

  AAA Platinum Excellence (137,70 kB)

 

 

Profil

Obchodní firma:   Synthesia, a.s.
Sídlo:   Semtín 103, 530 02 Pardubice
Právní forma:   akciová společnost, založena dle českého právního řádu
Datum založení:  

17. prosince 1993 založena jednorázově Fondem

národního majetku ČR jako jediným zakladatelem

   
Datum vzniku:   1. ledna 1994
IČ:   60108916
DIČ:   CZ60108916
Rejstříkový soud:   Krajský soud v Hradci Králové oddíl B, vložka 1031
     
Kontakt
fotografie Libor Podmelle
Ing. Libor Podmelle
financial department
Tel.: +420 466 824 072