• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Služby / Energetika

Energetika

Teplarna

Synthesia, a.s. provozuje vlastní energetickou soustavu a disponuje vlastní teplárnou, jejíž kapacita dokáže spolehlivě pokrýt potřeby partnerů v celém areálu průmyslové zóny. Díky tomu je energetická soustava Synthesie schopna pracovat i v tzv. ostrovním provozu, kdy jsou odběratelé nezávislí na okolní distribuční síti a tím pádem chráněni před všemi možnými negativními dopady (energetická krize, výpadky apod.). To má zásadní vliv na vysokou spolehlivost dodávek energií a s tím související stabilitu výroby. Kromě rozvodů elektrické a tepelné energie Synthesia provozuje rozvody dusíku, stlačeného vzduchu, zemního plynu, pitné a užitkové vody a kanalizace.

SBU Energetika dodává energie do celého průmyslového areálu SemtinZone. Více informací o produktovém portfoliu společnosti Synhtesia naleznete na stránce  profil společnosti