• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Udržitelnost / Synthesia v regionu

Synthesia v regionu

ilustrační foto Kunětická hora

Synthesia je neodmyslitelně spojena s Pardubicemi a jejich okolím. Jsme významným ekonomickým subjektem a v provozech Synthesie je zaměstnáno 1 500 osob, další přibližně tři tisíce pracovníků zaměstnávají firmy podnikající v našem areálu. Významnou část prostředků, které vytváříme, směřujeme také do podpory našeho regionu. Naší strategií je důvěryhodný vztah s okolím, založený na otevřené a pravdivé komunikaci ve všech oblastech.

Naším cílem je být regionu nablízku a pomáhat v oblastech, které podporu silného partnera potřebují. Chceme ho provázet od dětství až po stáří a být hrdou součástí našeho města. Proto naše aktivity směřují na milovníky dobré kultury a zábavy (Východočeské divadlo), mladé sportovce (pardubický mládežnický basketbal), aktivní milovníky přírody (Turistický klub Synthesia) či postižené spoluobčany (škola pro děti s mentálním a kombinovaným postižením Svítání, chráněná dílna Handico).

 

 

 

včd

Generální partner Východočeského divadla Pardubice

Společnost Synthesia má tu čest spojit své jméno s oblíbeným Východočeským divadlem, které zaujímá v divácké návštěvnosti první příčku v ČR mezi jednosouborovými regionálními divadly. Toto spojení formou generálního partnerství má logický, historický i emotivní význam: Synthesia i pardubické divadlo patří bez pochyby k historii města již téměř celé století, obě instituce významně formovaly dění na Pardubicku, k oběma se váží silné osobnosti. Více informací naleznete na www.vcd.cz .
  
 

 

pardubice

Městské slavnosti Pardubice

Podzimní městské slavnosti jsou tradiční oslavou kulturního a společenského dění v Pardubicích, která spojuje dva největší sportovní svátky, vrchol dostihové sezóny Velkou pardubickou a proslulý motocyklový závod na ploché dráze Zlatou přilbu. Společnosti Synthesia je ctí být jedním z dlouholetých hlavních partnerů těchto slavností a spolupodílet se na atraktivních oslavách našeho města.

 
 

logo-basket2

Partner pardubického mládežnického basketbalu

O tom, že ve zdravém těle tkví zdravý duch, dnes není žádných pochyb. Společnost Synthesia se proto rozhodla podat pomocnou ruku nejmladší generaci sportovců a počínaje sezónou 2013/2014 se stává partnerem pardubického mládežnického basketbalu. 

Pardubický basketbal také spolupracuje například se školami, školkami a dětskými domovy, kde motivuje děti ke zdravému pohybu a sportu. Stát se proto jeho hlavním partnerem je pro nás prestižní příležitostí. Více informací naleznete na www.basketpce.cz

 
 

logo svítání

Partner pardubické školy Svítání pro děti s mentálním a kombinovaným postižením

Společnost Synthesia je také partnerem Základní a Praktické školy Svítání, která pomáhá v Pardubicích již více než dvacet let. Jejím posláním je poskytovat dětem, mládeži i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením vzdělávání a možnost realizace směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života.

Věříme, že naše podpora pomůže škole v dalším ulehčování výuky dětem, které do života vstoupily z posunuté startovní čáry. Více informací naleznete na www.svitani.cz

 
 

 

handico

Chráněná dílna Handico

Společnost Synthesia myslí také na spoluobčany, kterým osud postavil do životní cesty nelehkou komplikaci v podobě tělesného postižení. Je v našem zájmu, aby se mohli tito lidé opět plnohodnotně zapojit do aktivního života, a proto jsme navázali spolupráci s pardubickou chráněnou dílnou Handico, která tyto osoby v našem regionu zaměstnává. Dárkové a propagační předměty, které naše společnost věnuje svým obchodním partnerům či zaměstnancům, pocházejí právě z rukou našich tělesně postižených spoluobčanů. Více informací naleznete na www.handico.cz

 
 

turisti

Turistický klub Synthesia

Naše společnost je také dlouhodobým partnerem historicky nejstaršího turistického klubu v regionu, nesoucího naše jméno. Po celý rok, od jara do zimy, pořádá tento oddíl pro dospělé i děti výlety plné toulek přírodou pěšky, na kolech i na lyžích. Chcete se připojit? Jste zváni! Více informací naleznete na www.tksp.info

 

 

Vzdělání

Vzdělávání v oblasti chemie

Společnost Synthesia věnuje také značnou pozornost podpoře studia chemie pro žáky základních škol v podobě sponzorství soutěže „  Mladý chemik  “ u jejíhož zrodu stála. Od školního roku 2019/2020 také organizuje v Základní a mateřské škole Rybitví chemický kroužek, který se těší velkému zájmu žáků.

Úzce spolupracuje se Střední průmyslovou školou chemickou Pardubice. Na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice získávají studenti za nejlepší diplomové práce ocenění generálního ředitele Synthesie.

 

Podpora -Obce

Obce v okolí společnosti

Synthesia podporuje v rozvoji okolní obce, kterým pomáhá s výstavbou nových sportovních a dětských hřišť, kultivací parků, vybavením obecních úřadů i mateřských center nebo s organizací kulturních a sportovních akcí.

V době koronavirové krize Synthesia bezplatně zajistila dezinfekci okolním obcím a Magistrátu města Pardubice.

 

 

Synthesia se všemi těmito kroky snaží dostát titulu společensky odpovědné firmy, které dává regionu mnohem více, než jen pracovní místa. 

 

Pro informace o komunikaci společnosti Synthesia, a.s. pokračujte na stránku média .

Kontakt
Ing. Jitka Tocháčková
Ing. Jitka Tocháčková
marketing department
Tel.: +420 466 824 380