• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Udržitelnost / Systémy řízení

Systémy řízení

Certifikáty integrovaného systému řízení

Synthesia, a.s. má certifikovaný integrovaný systém managementu kvality dle normy ISO 9001:2015, systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001:2015 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ISO 45001:2018.
 
O správném zaměření systémů managementu kvality dle  ISO 9001, environmentálního managementu dle ISO 14001 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ISO 45001 svědčí certifikáty vydané pro naši společnost certifikační společností Bureau Veritas na základě provedeného auditu integrovaného systému managementu.

  ISO 9001:2015 (544,54 kB)

  ISO 14001:2015 (543,36 kB)

  ISO 45001:2018 (553,76 kB)

  

Ostatní certifikáty

Systém managementu kvality dle normy ISO 13485:2016 pro výrobu zdravotnických prostředků je certifikovaný společností ITC. Vydaným certifikátem byl potvrzen systém kvality výroby zdravotnických prostředků na bázi oxidované celulózy

  ISO 13485:2016 (190,89 kB)

 

Synthesia je držitelem certifikátu správné výrobní praxe při výrobě léčivých látek. Certifikát je vydáván Státním ústavem pro kontrolu léčiv na základě prováděných auditů dle systému správné výrobní praxe.

  SVP_GMP (128,41 kB)

 

Členství v ETAD

Synthesia, a.s. je členem mezinárodní asociace výrobců barviv a organických pigmentů se zaměřením na ekologii a toxikologii  ETAD .

  ETAD (301,22 kB)

Kontakt
foto Martin Pém
Ing. Martin Pém
certification manager
Tel.: +420 466 824 523