• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Management

Otevřeným a profesionálním vedením získáváme důvěru našich akcionářů, investorů, bankovních ústavů, obchodních partnerů a zaměstnanců společnosti. Představenstvo a dozorčí rada hrají klíčovou úlohu ve vedení a sledování naší společnosti ve strategických rozhodnutích.

 

Vedení společnosti

Ing. Josef Liška
Ing. Josef Liška
generální ředitel
 
Dagmar Šefčíková
Ing. Dagmar Šefčíková, MBA
finanční ředitelka
 
Zdenek-Slovacek
Ing. Zdeněk Slováček
ředitel SBU Nitrocelulóza
 
Šlosar
Ing. Jan Šlosar
ředitel SBU Pigmenty a barviva
 
71252_Radil
Bc. Martin Radil
ředitel SBU Organická chemie 
 
foto Tomáš Procházka
Ing. Tomáš Procházka
ředitel technicko-provozního úseku
 
Jaroslav Křivka
Ing. Jaroslav Křivka
ředitel SBU Energetika                         
 
MS_pers.reditelka
Ing. Olga Marečková
personální ředitelka    

 

Představenstvo

Ing. Jan Kadaník, předseda

Ing. Daniel Tamchyna, MBA, místopředseda

Ing. Josef Liška, místopředseda

Ing. Jaromír Florián, člen

 

Dozorčí rada

Ing. Jaromír Štantejský, předseda

Ing. Michal Adamovský, člen

Ing. Petr Mako, člen