• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Historie

Ilustrační foto areál Synthesia, a.s.

Za 100 let historie prošla Synthesia i její výrobní areál řadou zlomových a zásadních změn. To základní ale zůstává zachováno. Kvalitní produkty, úzké propojení s pardubickým regionem, kvalifikovaní odborníci.

 

 

 

    

Zásadní milníky v historii společnosti

 
1920 - V Pardubicích vzniká Československá akciová továrna na látky výbušné a tím se začíná psát historie naší společnosti

1923 - Zahájena výroba vojenské nitrocelulózy

1925 - Zahájena výroba kyseliny dusičné a sírové

1928 - V Semtíně je založen sesterský závod Synthesia, který se zaměřuje na  anorganické produkty pro výrobu výbušnin

1939 - Zahájení výstavby závodu na výrobu barviv a léčiv v Pardubicích - Rybitví

1940 - Zahájení produkce nitrobenzenu a anilínu
1940 - Postavena výrobní jednotka fosgenu

1941 - Zahájení výroby barviv v Rybitví

1942 - V Semtíně založen závod na výrobu plastických hmot
1942 - Zahájení produkce chlorbenzenu a jeho derivátů
1942 - Zahájení výroby farmaceutických substancí

1946 - Zahájení výroby organických pigmentů (P.Y.1, P.R.2, P.R.3)

1950 - Zahájena výroba průmyslové nitrocelulózy
1950 - Zahájení výroby polotovarů (G-sůl, H-kyselina, I-kyselina, atd.)

1953 - Zahájení provozu nové teplárny „Zelená louka“

1958 - Zahájení výroby antrachinonových barviv a pigmentů, a výroby pomocí rozpouštědel (P.Bl.15)

1970 - Zahájení výroby organických pigmentů bez PCB kontinuálně pečením (P.Bl.15, 15:1)

1972 - Nové zařízení pro výrobu kyseliny dusičné 53% (ŠKODA ZVU)

1984 - Zahájení  výroby pesticidů na fosgenové bázi

1988 - Výstavba dvou hydrogenačních jednotek (smyčkové reaktory firmy Buss)

1990 - Zahájení výroby disazokondenzačních HP pigmentů (P.Y.93, P.Y.95, P.R.144, P.R.214, P.R.166)

1994 - Proběhla transformace na akciovou společnost Synthesia
1994 - Tekuté formy barviv

1996 - Zahájení výroby benzimidazolonových HP pigmentů (P.O.36, P.Y.151)

1998 - Nájezd nové výrobní linky fosgenu

2003 - Vznik strategických obchodních jednotek (SBU)
2003 - SBU NCL: Nové autoklávy pro průmyslovou nitrocelulózu

2004 - SBU OCH: Dokončení výrobní linky aromatických isokyanátů
2004 - SBU PaB: Sloučení obchodní organizace Ostacolor, a.s. se společností Synthesia, a.s. a vznik SBU Pigmenty a barviva

2005 - SBU PaB: Výroba DPP červeně
2005 - SBU NCL: Nová výrobna pro oxidovanou celulózu a její deriváty

2006 - SBU PaB: Převzato knowhow produkce kovokomplexních, kyselých, mořidlových a přímých barviv od SPOLCHEMIE

2008 - SBU OCH: Dokončení fosgenační výrobní linky KD

2009 - Jediným majoritním vlastníkem společnosti se stává AGROFERT HOLDING, a.s.
2009 - SBU PaB: Zahájena výroba barviv pro speciální aplikace na moření dřeva (Ostaton)
2009 - SBU NCL:  Systém lokální filtrace transportní vody

2010 - SBU NCL: Značka hemostatik OKCEL získala certifikaci CE
2010 - SBU NCL: Zavedena nová technologie odkyselňování nitrocelulózy Bowas No. 1
2010 - SBU NCL: Dokončena čistička odpadních technologických vod nitrocelulózy
2010 - SBU OCH: Začátek výroby anorganických katalyzátorů

2011 - SBU PaB: Zvýšení kapacity disazokondenzačních HP pigmentů

2012 - SBU NCL: Nová technologie odkyselňování vojenské nitrocelulózy Bowas No. 2
2012 - SBU OCH: Rozšíření portfolia vyráběných isokyanátů a karbodiimidů

2014 - SBU PaB: Spuštění nové výrobní linky na různé typy HP pigmentu P.Y.155

2015 - SBU NCL: Komplexnější obnova a modernizace vybraných uzlů výroby (lisy a holendry)

2016 - SBU ENE: Úspěšné dokončení rozsáhlé modernizace teplárny v hodnotě jedné miliardy korun
2016 - SBU NCL: Modernizace řídícího systému pro výrobu kyseliny dusičné 53%
2016 - SBU NCL: Dokončena I. etapa automatizace balení energetické NCL + uvedeno do provozu nové logistické centrum

2018 - SBU PaB: Zahájení výroby nových typů klasických pigmentů se sníženým obsahem PAA (P.Y.74, P.R.2)

2019 - SBU PaB: Zvýšení kapacity vybraných HP pigmentů (P.Y.150, P.Y.139, disazokondenzační červeně)
2019 - SBU NCL: Provedena modernizace systému řízení výroby H2SO4
2019 - SBU NCL: Rekonstrukce koncentračních stupňů regenerační jednotky odpadních kyselin
2019 - SBU NCL: Dokončena investice do „Nových velkoobjemových autoklávů“ a GO návazných uzlů výroby NCL