• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

REACH

Synthesia úspěšně dokončila registrace REACH

Od počátku platnosti nařízení REACH (2007) se podařilo získat registraci již pro více než 250 látek a meziproduktů, které vyrábíme či dovážíme. Registrovány jsou všechny naše anorganické kyseliny a soli, pigmenty, barviva, organické meziprodukty a mnoho dovozových surovin. Máme pokryty naše vstupy v souladu s legislativou a můžeme dále nabízet širokou škálu produktů našim zákazníkům.

Známe a plníme všechny povinnosti, které vyplývají nejen z nařízení REACH, ale i z dalších souvisejících legislativních požadavků, např. nařízení CLP. Jsme připraveni čelit dalším novým výzvám.

 

VÚOS, a.s.

Synthesia je schopna zajistit pro sebe, ale i pro další potenciální zájemce, dostatečnou kapacitu pro testování chemických látek, neboť je 100% vlastníkem společnosti VUOS, a.s., akreditované instituce na poli výzkumu a vývoje. CETA – Centrum pro ekologii, toxikologii a analytiku, součást VÚOS – má oprávnění pro ekologické, toxikologické a analytické zkoušení chemikálií a dalších chemických látek (pesticidy, biocidy, farmaceutické výrobky apod.). Tento útvar provádí prakticky všechny potřebné experimentální práce spojené s registrací REACH a v dalších oblastech (expertní, administrativa) spolupracuje.

Kontakt
foto Martin Pém
Ing. Martin Pém
certification manager
Tel.: +420 466 824 523