• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Nákup / Výběrová řízení / Výběrové řízení č. VR-00004770/18/OHM/2 - Stabilizace zastávkové opravy

Výběrové řízení č. VR-00004770/18/OHM/2 - Stabilizace zastávkové opravy

Výběrové řízení číslo: VR-00004770/18/OHM/2

Název výběrového řízení:  Stabilizace zastávkové opravy

 

Termín realizace: 18.7. - 3.8.2018

  Zadání a přílohy VŘ (98,87 kB)

Případné doplňující informace k předmětu výběrového řízení poskytne zadavatel výběrového řízení pan Vinkler, tel.: 724 401 123, e-mail: petr.vinkler@synthesia.cz

 

Cenová nabídka musí obsahovat:
- cenu celkem bez DPH, položkový rozpočet v členění dle rozpisu opravy (ceny doplnit do přiložené tabulky),
- platební podmínky (splatnost faktury),
- záruku za předmět výběrového řízení,
- termín realizace předmětu výběrového řízení (délku potřebnou na realizaci v pracovních dnech),
- subdodavatele, se kterými budete při této akci spolupracovat,
- platnost cenové nabídky.

 

 

V e-mailu s nabídkou nezapomeňte do předmětu uvést číslo výběrového řízení v předepsaném tvaru, jinak nebude Vaše cenová nabídka doručena.

Nabídku zašlete výhradně na e-mailovou adresu: vyberove.rizeni@synthesia.cz

Termín uzávěrky pro doručení nabídky je do: 19.3. 2018.

Upozorňujeme na to, že u e-mailu s nabídkou zaslanou na adresu vyberove.rizeni@synthesia.cz se automaticky generuje odpověď, kterou by jste měli obdržet do 1 hodiny po odeslání e-mailu. V případě, že tuto automatickou odpověď neobdržíte kontaktujte nás.

Pokud uchazeč zašle cenovou nabídku bez podepsaných podmínek výběrového řízení (v příloze níže) bere se automaticky za to, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi bez výhrad.