• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Služby / Akreditovaná laboratoř

Akreditovaná laboratoř č. 2261

akreditační laboratoř č. 2261

Kalibrační laboratoře působí v oboru kalibrací od roku 1982, kdy byly zřízeny jako Oborové měrové středisko. Od počátku se soustředí na činnosti měření tlaku teploty a elektrických veličin.

Osvědčení o akreditaci bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci a laboratoř je akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17 025 pro kalibrace přístrojů v oblasti tlaku, teploty a elektrických veličin v laboratořích a pro kalibrace v oblasti teploty prováděných u zákazníka.

Měřicí schopnost laboratoře je uvedena v příloze osvědčení .
Kalibrace jsou prováděny pracovními etalony, které jsou navázány na státní etalony. V působnosti laboratoře je provádění kalibrací jak pro subjekty Synthesia, a.s., tak i pro ostatní zákazníky v regionu.

 

Kontakt:

Vedoucí laboratoře   Manažer kvality
     
Jan Bartoň
tel:    466 824 809
mobil:  724 401 570
mail:    jan.barton@synthesia.cz
  Ing. Pavel Kříž
tel:    466 824 866
mobil:    724 401 519
mail:    pavel.kriz@synthesia.cz

 

 

Nabízené akreditované služby:

 • kalibrace teploměrů
 • kalibrace teploměrů u zákazníka
 • kalibrace tlakoměrů
 • kalibrace tlakoměrů pro kyslík s protokolem stanovení kyslíkové čistoty
 • kalibrace převodníků tlaku
 • kalibrace převodníků teploty
 • kalibrace multimetrů
 • kalibrace ampérmetrů
 • kalibrace voltmetrů
 • kalibrace elektrických veličin

Neakreditované služby:

 • kalibrace měřidel vlhkosti
 • kalibrace měřidel času

Laboratoř nabízí svým zákazníkům možnost uzavření dlouhodobé smlouvy o provádění kalibračních činností.

Aktuální ceník je k dispozici na vyžádání.

Kontakt
Pavel Kříž
Ing. Pavel Kříž
Tel.: +420 466 824 866
Vladimír Handlovič
Jan Bartoň
Tel.: +420 466 824 809
Soubory ke stažení

application/pdf  Osvědčení (143,03 kB)

  Příloha osvědčení (255,11 kB)

  Schema návaznosti (480,91 kB)