• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Tiskové zprávy / Synthesia, a.s. zvyšuje ceny pigmentů pro plasty

Synthesia, a.s. zvyšuje ceny pigmentů pro plasty

Komunikováno dne: 14. června 2011 v Pardubicích

Kontaktní osoba: Ing. Roman Barvik

E-mail: roman.barvik@synthesia.cz

Synthesia, a.s. tímto oznamuje, že v důsledku nárůstu cen surovin a nestability dodávek, které mají významný vliv na průmyslový trh s pigmenty, je nucena zvýšit ceny vybraných druhů pigmentů do plastů až o 12 %.

Synthesia ubezpečuje své partnery, že se bude snažit snižovat náklady a nepřenášet na ně veškerá zvýšení cen surovin a energií. Toto zvýšení je platné s okamžitou účinností nebo jak umožňují platné smlouvy.

Pro Synthesii není snadné přijmout takovéto opatření, ale vzhledem k situacím, ke kterým dochází na trhu i v jiných průmyslových odvětvích spojených se současnými tržními podmínkami, je nucena přizpůsobit své prodejní ceny. Společnost bude i nadále hledat možnosti snížení nákladů a zvýšení produktivity. Situaci na trhu bude neustále sledovat.

 

logo Synthesia, a.s. pro tiskové zprávy

 

 

 

Synthesia,    a.s. je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie. Společnost  se   již 90 let na světovém trhu úspěšně prezentuje svým vývojem a  produkcí   výrobků té nejvyšší kvality. Synthesia, a.s. se podle svého  výrobního   programu člení na tři strategické divize (SBU): Pigmenty a  barviva,   Nitrocelulóza a Organická chemie.
Společnost je  dodavatelem   produktů do odvětví nátěrových hmot a tiskových barev,  barviv pro   textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Dále vyrábí  nitrocelulózu   průmyslovou a vojenskou, oxycelulózu a řadu organických  chemikálií.   Produkce společnosti Synthesia, a.s. je určena především  pro export na   vyspělé evropské trhy a do zámoří, kam směřuje více než  tři čtvrtiny  své  výroby.