• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Synthesia v regionu

Synthesia v regionu

ilustrační foto Kunětická hora

Synthesia je neodmyslitelně spojena s Pardubicemi a jejich okolím. Jsme významným ekonomickým subjektem a v provozech Synthesie je zaměstnáno 1 500 osob, další přibližně tři tisíce pracovníků zaměstnávají firmy podnikající v našem areálu. Významnou část prostředků, které vytváříme, směřujeme také do podpory našeho regionu. Naší strategií je důvěryhodný vztah s okolím, založený na otevřené a pravdivé komunikaci ve všech oblastech.

Naším cílem je být regionu nablízku a pomáhat v oblastech, které podporu silného partnera potřebují. Chceme ho provázet od dětství až po stáří a být hrdou součástí našeho města. Proto naše aktivity směřují na milovníky dobré kultury a zábavy (Východočeské divadlo), mladé sportovce (pardubický mládežnický basketbal), aktivní milovníky přírody (Turistický klub Synthesia) či postižené spoluobčany (škola pro děti s mentálním a kombinovaným postižením Svítání, chráněná dílna Handico).

 

 

  

 

včd

Generální partner Východočeského divadla Pardubice

Společnost Synthesia má tu čest spojit své jméno s oblíbeným Východočeským divadlem, které zaujímá v divácké návštěvnosti první příčku v ČR mezi jednosouborovými regionálními divadly. Toto spojení formou generálního partnerství má logický, historický i emotivní význam: Synthesia i pardubické divadlo patří bez pochyby k historii města již téměř celé století, obě instituce významně formovaly dění na Pardubicku, k oběma se váží silné osobnosti. Více informací naleznete na www.vcd.cz , reportáž ze zahájení spolupráce naleznete zde .
  
 

 

pardubice

Městské slavnosti Pardubice

Podzimní městské slavnosti jsou tradiční oslavou kulturního a společenského dění v Pardubicích, která spojuje dva největší sportovní svátky, vrchol dostihové sezóny Velkou pardubickou a proslulý motocyklový závod na ploché dráze Zlatou přilbu. Společnosti Synthesia je ctí být jedním z dlouholetých hlavních partnerů těchto slavností a spolupodílet se na atraktivních oslavách našeho města.

 
 

logo-basket2

Partner pardubického mládežnického basketbalu

O tom, že ve zdravém těle tkví zdravý duch, dnes není žádných pochyb. Společnost Synthesia se proto rozhodla podat pomocnou ruku nejmladší generaci sportovců a počínaje sezónou 2013/2014 se stává partnerem pardubického mládežnického basketbalu. 

Pardubický basketbal také spolupracuje například se školami, školkami a dětskými domovy, kde motivuje děti ke zdravému pohybu a sportu. Stát se proto jeho hlavním partnerem je pro nás prestižní příležitostí. Více informací naleznete na www.basketpce.cz

 
 

logo svítání

Partner pardubické školy Svítání pro děti s mentálním a kombinovaným postižením

Společnost Synthesia je také partnerem Základní a Praktické školy Svítání, která pomáhá v Pardubicích již více než dvacet let. Jejím posláním je poskytovat dětem, mládeži i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením vzdělávání a možnost realizace směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života.

Věříme, že naše podpora pomůže škole v dalším ulehčování výuky dětem, které do života vstoupily z posunuté startovní čáry. Více informací naleznete na www.svitani.cz

 
 

logo agf

Sportovní běh pro celou rodinu Agrofert Run

Společnost Synthesia je také pořadatelem pravidelného všelidového běhu, který se koná na pardubickém dostihovém závodišti Agrofert Park. Akce je pořádána vždy v dubnu, je bezplatná a pravidelně se jí účastní stovky běžců. Na své si zde přicházejí nejenom sportovní nadšenci, ale také malé děti, pro který je připraven bohatý doprovodný program. 

Aktivní pohyb a čas společně strávený s rodinou patří mezi důležité hodnoty současného života a důkazem nám proto je každoročně se zvyšující obliba a účast na této akci. Více informací naleznete na www.agrofertrun.cz  
 

 

handico

Chráněná dílna Handico

Společnost Synthesia myslí také na spoluobčany, kterým osud postavil do životní cesty nelehkou komplikaci v podobě tělesného postižení. Je v našem zájmu, aby se mohli tito lidé opět plnohodnotně zapojit do aktivního života, a proto jsme navázali spolupráci s pardubickou chráněnou dílnou Handico, která tyto osoby v našem regionu zaměstnává. Dárkové a propagační předměty, které naše společnost věnuje svým obchodním partnerům či zaměstnancům, pocházejí právě z rukou našich tělesně postižených spoluobčanů. Více informací naleznete na www.handico.cz

 
 

turisti

Turistický klub Synthesia

Naše společnost je také dlouhodobým partnerem historicky nejstaršího turistického klubu v regionu, nesoucího naše jméno. Po celý rok, od jara do zimy, pořádá tento oddíl pro dospělé i děti výlety plné toulek přírodou pěšky, na kolech i na lyžích. Chcete se připojit? Jste zváni! Více informací naleznete na www.tksp.info

 

 

Vzdělání

Vzdělávání v oblasti chemie

Společnost Synthesia věnuje také značnou pozornost podpoře studia chemie pro žáky základních škol v podobě sponzorství soutěže „  Mladý chemik  “ u jejíhož zrodu stála. Od školního roku 2019/2020 také organizuje v Základní a mateřské škole Rybitví chemický kroužek, který se těší velkému zájmu žáků.

Úzce spolupracuje se Střední průmyslovou školou chemickou Pardubice. Na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice získávají studenti za nejlepší diplomové práce ocenění generálního ředitele Synthesie.

 

Podpora -Obce

Obce v okolí společnosti

Synthesia podporuje v rozvoji okolní obce, kterým pomáhá s výstavbou nových sportovních a dětských hřišť, kultivací parků, vybavením obecních úřadů i mateřských center nebo s organizací kulturních a sportovních akcí.

V době koronavirové krize Synthesia bezplatně zajistila dezinfekci okolním obcím a Magistrátu města Pardubice.

 

 

Synthesia se všemi těmito kroky snaží dostát titulu společensky odpovědné firmy, které dává regionu mnohem více, než jen pracovní místa. 

 

Pro informace o komunikaci společnosti Synthesia, a.s. pokračujte na stránku média .

Kontakt
Ing. Jitka Tocháčková
Ing. Jitka Tocháčková
marketing department
Tel.: +420 466 824 380