• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Odpovědnost / Systémy řízení

Systémy řízení

Integrovaná politika systémů řízení

Společnost Synthesia, a.s., je výrobcem širokého sortimentu výrobků kvalifikované chemie. Cílem společnosti je dosahovat špičkové úrovně kvality výrobků a přitom poskytovat zaměstnancům a regionu maximálně možnou ochranu před účinky vlastní podnikatelské činnosti, zejména prevencí a důsledným dodržováním zákonů, norem a závazků společnosti.

 1. Kvalita chemických výrobků naší společnosti a služeb zákazníkům je samozřejmá, dosažení evropské úrovně všech činností a jejich trvalé zlepšování je náš cíl!
 2. Bezpečnost práce, zdraví zaměstnanců a zainteresovaných stran je trvalým požadavkem při všech činnostech naší společnosti. Nulová úrazovost je náš cíl, kterému se chceme maximálně přiblížit!
 3. Jsme si vědomi vlivu na životní prostředí. Budeme systematicky realizovat taková opatření, aby naše činnost omezila negativní dopady na životní prostředí na nejnižší možnou míru. Ochranu životního prostředí považujeme proto za neopominutelnou součást strategie řízení naší společnosti!
   

Certifikáty integrovaného systému řízení

Synthesia, a.s. má certifikovaný integrovaný systém managementu kvality dle normy ISO 9001:2015, systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001:2015 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008.
 

ISO 9001: 2015,  ISO 14001:2015,  ČSN OHSAS 18001: 2008

O správném zaměření systémů managementu kvality dle  ISO 9001, environmentálního managementu dle ISO 14001 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18001 svědčí certifikáty vydané pro naši společnost certifikační společností Bureau Veritas na základě auditu, který se uskutečnil ve dnech 29.5.2017 -31.5.2017.

 

  ISO 9001:2015 (359,52 kB)

  ČSN OHSAS 18001:2008 (365,50 kB)

  ISO 14001:2015 (356,68 kB)

  

Ostatní certifikáty

Systém managementu kvality dle normy ISO 13485:2016 pro výrobu zdravotnických prostředků je certifikovaný společností Lloyd´s Register Quality Assurance. Vydaným certifikátem byl potvrzen systém kvality výroby zdravotnických prostředků na bázi oxidované celulózy.

ISO 13485: 2016

Společnost Lloyd´s Register Quality Assurance provedla audit managementu jakosti dle normy ISO 13485:2016 pro výrobu zdravotnických prostředků. Vydaným certifikátem byl potvrzen systém jakosti výroby zdravotnických prostředků na bázi oxidované celulózy.

  ISO 13485:2016 (130,09 kB)

 

Synthesia je držitelem certifikátu správné výrobní praxe při výrobě léčivých látek. Certifikát je vydáván Státním ústavem pro kontrolu léčiv na základě prováděných auditů dle systému správné výrobní praxe.

  SVP_GMP (834,24 kB)

 

Členství v ETAD

Synthesia, a.s. je členem mezinárodní asociace výrobců barviv a organických pigmentů se zaměřením na ekologii a toxikologii  ETAD .

  ETAD (393,27 kB)

Kontakt
foto Petr Kára
Ing. Petr Kára
certification manager
Tel.: +420 466 824 011