• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

REACH

Synthesia pokračuje v přípravách registrací REACH

Po úspěšném dokončení druhé etapy plnění evropského nařízení REACH (2013) pokračujeme v přípravě registrací v rámci tzv. 3. vlny, která se týká látek v ročním vyráběném nebo dováženém množství nižším než 100 tun. 

Od počátku platnosti nařízení REACH (2007) se podařilo získat registraci již pro více než 170 látek a meziproduktů, které vyrábíme či dovážíme. Registrovány jsou všechny naše anorganické kyseliny a soli, většina pigmentů a organických meziproduktů a mnoho dovozových surovin. V této fázi se zaměřujeme zejména na sortiment barviv.

Do konce 3. vlny, 31. května 2018, bude "registrační seznam" čítat několik set látek a meziproduktů.
Známe a plníme všechny povinnosti, které vyplývají nejen z nařízení REACH, ale i z dalších souvisejících legislativních požadavků, např. nařízení CLP.

Pokračovat můžete na stránku o ochraně životního prostředí  

 

Výzkumný ústav organických syntéz a.s. (VÚOS)

Synthesia je schopna zajistit pro sebe, ale i pro další potenciální zájemce, dostatečnou kapacitu pro testování chemických látek, neboť je 100% vlastníkem společnosti VUOS , akreditované instituce na poli výzkumu a vývoje. CETA – Centrum pro ekologii, toxikologii a analytiku, součást VÚOS – má oprávnění pro ekologické, toxikologické a analytické zkoušení chemických látek. Tento útvar provádí prakticky všechny potřebné experimentální práce spojené s registrací REACH a v dalších oblastech (expertní, administrativa) spolupracuje.

Kontakt
foto Martin Pém
Ing. Martin Pém
REACH specialist
Tel.: +420 466 824 523
Novinky
08.01.2019  |  Nitrocelulóza
Synthesia na veletrhu Arab Health 2019
31.12.2018  |  Synthesia
Šťastný nový rok 2019