• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Odpovědnost / Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

ilustrační obrázek sekce ochrana životního prostředí

Vedení a všichni pracovníci společnosti Synthesia si vždy byli vědomi vlivu výrobních činností společnosti na životní prostředí. Proto systematicky realizují opatření, která negativní dopady činnosti závodu na životní prostředí omezí na nejnižší možnou míru.

 

 

 

 

V této oblasti považujeme za rozhodující:

 • Plnění právních a jiných požadavků platných pro oblast životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce ve vývoji, výrobě, skladování, přepravě a prodeji svých výrobků.
 • Zlepšování environmentálního profilu společnosti řízením environmentálních dopadů provozovaných činností, výrobků a služeb, za pomoci zavedeného systému EMS při zachování a rozvíjení jeho podnikatelských aktivit.
 • Předcházení znečištění všech složek životního prostředí, stanovování kvantifikovatelných cílů, měření jejich plnění a průběžné zvyšování úrovně ochrany životního prostředí v organizaci.
 • Postupné odstraňování ekologické zátěže z minulosti.
 • Otevřená a vstřícná komunikace se zaměstnanci i s veřejností; zainteresovaným stranám poskytování pravdivých informací o dopadech své činnosti na životní prostředí.

 

  Zpráva za ŽP (844,42 kB)

 

Responsible care

Logo "Responsible Care" jsme oprávněni používat od roku 1996.

Patříme mezi zakládající členy tohoto programu a jsme součástí hodnotící skupiny Svazu chemického průmyslu České republiky.

Při svém podnikání se řídíme základními principy tohoto programu, kterými jsou:

 • vstřícnost
 • ochrana zdraví, bezpečnost
 • komplexní ochrana životního prostředí
 • zmírnění důsledků ekologických závad
 • protihavarijní připravenost
 • ekomanagement
 • výchova a výcvik
 • informační otevřenost

Po ověření samohodnocení a úspěšné již deváté obhajobě v srpnu 2018 jsme získali právo užívat toto logo až do října roku 2022.

RC logo
 

 

Shrnutí Responsible Care společnosti Synthesia, a.s.

  RC (74,47 kB)

 

 

 

Samohodnocení programu Responsible Care

Kontakt
Jan Pokorný
Ing. Jan Pokorný
Environmental protection
Tel.: +420 466 824 515
Novinky
21.10.2021  |  Nitrocelulóza
Synthesia na veletrhu Medica 2021
20.10.2021  |  Organika
Synthesia na veletrhu CPhI 2021