• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Tiskové zprávy / Tisková zpráva - závěr ze zasedání krizového štábu společnosti Synthesia, a.s.

Tisková zpráva - závěr ze zasedání krizového štábu společnosti Synthesia, a.s.

Komunikováno dne: 22. srpna 2012; 9.00 hodin

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Doležalová, GSM: 724 401 703

E-mail: jaroslava.dolezalova@synthesia.eu

V souvislosti s provozní nehodou v areálu SemtinZone, ve společnosti Synthesia, a.s., zasedal včera ve 22 hodin krizový štáb společnosti Synthesia, a.s. Na základě rozhodnutí krizového štábu, kterému předsedal generální ředitel společnosti Ing. Daniel Kurucz, MBA, byla přijata níže uvedená okamžitá technická a technologická opatření.

Zásobníky jsou i nadále trvale ochlazovány, kapalina v zásobnících je odčerpávána a tím se sníží její hladina. Následně dojde k vyprázdnění a vypláchnutí zásobníků tak, aby bylo potenciální riziko spojené s únikem plynů do ovzduší minimalizováno. Výroba vojenské a průmyslové nitrocelulózy je prozatím pozastavena. Pokud veškerá technická a technologická opatření proběhnou podle harmonogramu, výroba by měla být obnovena do několika dnů.

Příčina vzniku provozní nehody bude i nadále předmětem šetření. Jako jedna z možných příčin provozní nehody byla označena extrémně vysoká venkovní teplota v inkriminovaných dnech.

 

Synthesia logo

Synthesia,  a.s. je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie. Společnost se  již 90 let na světovém trhu úspěšně prezentuje svým vývojem a produkcí  výrobků té nejvyšší kvality. Synthesia, a.s. se podle svého výrobního  programu člení na tři strategické divize (SBU): Pigmenty a barviva, Nitrocelulóza a Organická chemie. Společnost  je dodavatelem produktů do odvětví nátěrových hmot a tiskových barev,  barviv pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Dále vyrábí  nitrocelulózu průmyslovou a vojenskou, oxycelulózu a řadu organických  chemikálií. Produkce společnosti Synthesia, a.s. je určena především pro  export na vyspělé evropské trhy a do zámoří, kam směřuje více než tři  čtvrtiny své výroby.