• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Tiskové zprávy / Tisková zpráva ohledně provozní nehody ve společnosti Explosia č.5

Tisková zpráva ohledně provozní nehody ve společnosti Explosia č.5

Komunikováno dne:  22. dubna 2011 v Pardubicích

Kontaktní osoba:   Bc. Jaroslava Doležalová, tel.: 724 401 703

E-mail: jaroslava.dolezalova@synthesia.cz

Vyšetřování ve společnosti Explosia, a.s. pokračuje již pouze v  bezprostředním okolí provozní nehody a je stále plně v kompetenci  Policie ČR.

Znovu potvrzujeme, že nehrozí únik žádných nebezpečných látek.

Dnes se společnosti Explosia a.s. i společnost Synthesia, a.s  vracejí ke standardnímu výrobnímu režimu.

V  souvislosti s tím začne společnost Explosia a s. znovu provádět v  dopoledních hodinách testy průmyslových trhavin, které budou provázeny  obvyklým zvukovým efektem a nemají žádnou souvislost s událostí ze dne  20. 4. 2011.

 

 

Synthesia logo

Synthesia,      a.s. je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie. Společnost    se   již 90 let na světovém trhu úspěšně prezentuje svým vývojem a    produkcí   výrobků té nejvyšší kvality. Synthesia, a.s. se podle svého    výrobního   programu člení na tři strategické divize (SBU): Pigmenty a    barviva,   Nitrocelulóza a Organická chemie.
Společnost je    dodavatelem   produktů do odvětví nátěrových hmot a tiskových barev,    barviv pro   textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Dále vyrábí    nitrocelulózu   průmyslovou a vojenskou, oxycelulózu a řadu organických    chemikálií.   Produkce společnosti Synthesia, a.s. je určena především    pro export na   vyspělé evropské trhy a do zámoří, kam směřuje více   než  tři čtvrtiny  své  výroby.