• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Tiskové zprávy / Tisková zpráva k zasedání Bezpečnostní rady Synthesia, a.s. 4. 10. 2012

Tisková zpráva k zasedání Bezpečnostní rady Synthesia, a.s. 4. 10. 2012

Komunikováno dne: 4. 10. 2012

Kontaktní osoba: Ing. Dan Kurucz, MBA, tiskove.centrum@synthesia.eu

 

4. října 2012 se konalo rozšířené setkání členů Bezpečnostní rady Synthesie. Pozvánku obdrželi nejen čelní představitelé města, kraje, ale i velký počet starostů okolních obcí a městských částí Pardubic. Hlavním bodem programu bylo předání informací o  přijatých okamžitých i střednědobých opatřeních pro likvidaci následků havárií zásobníků odpadních kyselin, ke které došlo ve dnech 20. a 21. 8. 2012.

Pod vedením Ing. Daniela Kurucze, předsedy Bezpečnostní rady a generálního ředitele společnosti, Romana Hyhlíka, předsedy nově ustanoveného bezpečnostního výboru, a dalších členů vedení si všichni pozvaní účastníci v čele s paní primátorkou MUDr. Štěpánkou Fraňkovou prohlédli místo srpnové havárie a zde jim pracovníci, zodpovídající za jednotlivé odborné úseky, podali informace o průběhu havárie, o postupu její likvidace, o přijatých technických opatřeních, o šetření ČIŽP a o toku informací městu a obcím. Poté byli přítomní informováni, že jedním ze závěrů bylo ustavení týmu odborníků, tzv. Bezpečnostního výboru, který  již své první zasedání absolvoval 3.10. Jeho hlavními úkoly je preventivní předcházení neočekávaným situacím, koordinace činností Synthesia – město Pardubice – Pardubický kraj – HZS Pardubického kraje, předávání informací členům Bezpečnostní rady Synthesia, a naplňování legislativních nároků příslušných zákonů a norem a jejich trvalé zlepšování v praxi.

V závěru tohoto setkání proběhla za účasti zástupců médií neformální diskuse.

 

 

 

 

Synthesia, a.s. - logo

Synthesia,  a.s. je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie. Společnost se  již 90 let na světovém trhu úspěšně prezentuje svým vývojem a produkcí  výrobků té nejvyšší kvality. Synthesia, a.s. se podle svého výrobního  programu člení na tři strategické divize (SBU): Pigmenty a barviva, Nitrocelulóza a Organická chemie. Společnost  je dodavatelem produktů do odvětví nátěrových hmot a tiskových barev,  barviv pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Dále vyrábí  nitrocelulózu průmyslovou a vojenskou, oxycelulózu a řadu organických  chemikálií. Produkce společnosti Synthesia, a.s. je určena především pro  export na vyspělé evropské trhy a do zámoří, kam směřuje více než tři  čtvrtiny své výroby.