• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Tiskové zprávy / Tisková zpráva k výsledkům vyšetřovací komise týkajících se provozních nehod z 20. a 21. 8. 2012

Tisková zpráva k výsledkům vyšetřovací komise týkajících se provozních nehod z 20. a 21. 8. 2012

Komunikováno dne: 31. srpna 2012; 9.00 hodin

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Doležalová, GSM: 724 401 703

E-mail: jaroslava.dolezalova@synthesia.eu

 

V areálu SemtinZone, ve společnosti Synthesia, a.s., došlo ve dnech 20. a 21. 8. 2012 k provozním nehodám spojených s únikem plynů do ovzduší, při kterých nedošlo k žádnému zranění osob. Vyšetřovací komise jmenovaná generálním ředitelem společnosti Ing. Danielem Kuruczem, MBA, uzavřela dne 29. srpna 2012 vyšetřování příčin výše uvedených provozních nehod.

Vyšetřováním nebylo prokázáno žádné zavinění lidského faktoru. Byla prokázána příčinná souvislost s technickou závadou filtrovacího zařízení odpadní kyseliny z výroby vojenské nitrocelulózy. Závada na prasklém sítu zavinila únik částic nitrocelulózy do zásobníků s odpadní kyselinou a ve spojitosti s extrémními vysokými venkovními teplotami v uvedených dnech došlo k vytvoření stavu, při kterém došlo následně k rozkladu zmíněných částic odpadní nitrocelulózy. Tato reakce byla spojena s vývinem plynů, které následně poškodily zásobníky a unikly do ovzduší.

Z vyšetřovací zprávy vyplývá celkem 22 technických a technologických opatření s celkovými náklady několik desítek milionů korun. Většina opatření byla již realizována a zbývající  opatření preventivního charakteru budou  vzhledem k vyšší technické náročnosti realizována ve střednědobém horizontu. Přijatá následná opatření nově ztrojnásobují povinné kontroly, a to třemi - na sobě nezávislými - faktory. Cílem všech opatření je zajištění maximálně bezpečné výroby. 

Ihned po provozní nehodě byla zastavena výroba. Přijatá okamžitá opatření umožnila koncem minulého týdne bezpečně spustit část výroby – provoz výroby průmyslové nitrocelulózy. Výroba vojenské nitrocelulózy bude obnovena po zkušebním najetí 31. srpna 2012.

 

 

 

 

Synthesia logo

Synthesia,  a.s. je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie. Společnost se  již 90 let na světovém trhu úspěšně prezentuje svým vývojem a produkcí  výrobků té nejvyšší kvality. Synthesia, a.s. se podle svého výrobního  programu člení na tři strategické divize (SBU): Pigmenty a barviva, Nitrocelulóza a Organická chemie. Společnost  je dodavatelem produktů do odvětví nátěrových hmot a tiskových barev,  barviv pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Dále vyrábí  nitrocelulózu průmyslovou a vojenskou, oxycelulózu a řadu organických  chemikálií. Produkce společnosti Synthesia, a.s. je určena především pro  export na vyspělé evropské trhy a do zámoří, kam směřuje více než tři  čtvrtiny své výroby.