• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Tiskové zprávy / Tisková zpráva k požáru ve společnosti Rekla, spol. s.r.o. č. 2

Tisková zpráva k požáru ve společnosti Rekla, spol. s.r.o. č. 2

Komunikováno dne: 30. března  2012; 12:00 hod.

Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Doležalová, tel.: 724 401 703

E-mail: jaroslava.dolezalova@synthesia.cz

 

Požár, který vznikl včera ve 4 hodiny ráno ve společnosti Rekla spol. s r.o., byl po zásahu Hasičského záchranného sboru Pardubice, Hasičského záchranného sboru společnosti Synthesia, a.s. a dobrovolných hasičů rovněž včera uhašen. Nehoda ve společnosti Rekla spol. s r.o. byla spojena s výronem zplodin hoření do ovzduší. Majetek a osoby v průmyslovém areálu Semtin Zone nebyly touto nehodou ohroženy. V místě požáru, který vznikl ve společnosti Rekla spol.s r.o., probíhá nyní vyšetřování příčiny vzniku požáru státními institucemi, konkrétně Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí a Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje.

 

 

 

Synthesia logo

Synthesia,  a.s. je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie. Společnost se  již 90 let na světovém trhu úspěšně prezentuje svým vývojem a produkcí  výrobků té nejvyšší kvality. Synthesia, a.s. se podle svého výrobního  programu člení na tři strategické divize (SBU): Pigmenty a barviva, Nitrocelulóza a Organická chemie. Společnost  je dodavatelem produktů do odvětví nátěrových hmot a tiskových barev,  barviv pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Dále vyrábí  nitrocelulózu průmyslovou a vojenskou, oxycelulózu a řadu organických  chemikálií. Produkce společnosti Synthesia, a.s. je určena především pro  export na vyspělé evropské trhy a do zámoří, kam směřuje více než tři  čtvrtiny své výroby.