• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Tiskové zprávy / Tisková zpráva k požáru ve společnosti Rekla, spol. s.r.o.

Tisková zpráva k požáru ve společnosti Rekla, spol. s.r.o.

Komunikováno dne: 29. března  2012; 6:01 hod.

Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Doležalová, tel.: 724 401 703

E-mail: jaroslava.dolezalova@synthesia.cz

 

Ve společnosti Rekla, spol. s r.o. došlo dnes ráno ve 4 hodiny k nehodě spojené s výronem zplodin hoření do ovzduší. Na likvidaci nehody se podílí jednotky  Hasičského záchranného sboru Pardubice, Hasičského záchranného sporu společnosti Synthesia, a.s. a dobrovolných hasičů. Momentálně je požár pod kontrolou a bez úniku zplodin hoření do ovzduší.

Společnost Rekla, spol. s r.o. se nachází v areálu průmyslové zóny společnosti Synthesia, a.s. Bezprostřední ohrožení majetku a osob v areálu  společnosti Synthesia, a.s. nehrozí. Příčina vzniku požáru v tuto chvíli není známa a bude předmětem šetření státních orgánů.

 

 

 

 

 

Synthesia logo

Synthesia,  a.s. je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie. Společnost se  již 90 let na světovém trhu úspěšně prezentuje svým vývojem a produkcí  výrobků té nejvyšší kvality. Synthesia, a.s. se podle svého výrobního  programu člení na tři strategické divize (SBU): Pigmenty a barviva, Nitrocelulóza a Organická chemie. Společnost  je dodavatelem produktů do odvětví nátěrových hmot a tiskových barev,  barviv pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Dále vyrábí  nitrocelulózu průmyslovou a vojenskou, oxycelulózu a řadu organických  chemikálií. Produkce společnosti Synthesia, a.s. je určena především pro  export na vyspělé evropské trhy a do zámoří, kam směřuje více než tři  čtvrtiny své výroby.