• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Tiskové zprávy / Synthesia zahajuje testování nového kotle teplárny

Synthesia zahajuje testování nového kotle teplárny

Pardubická chemička začíná v polovině září na své teplárně Zelená Louka s komplexními zkouškami nového fluidního kotle, díky kterému budou výrazně sníženy vypouštěné emise. Testování může být spojeno se zvýšenou hladinou hluku.

Společnost Synthesia, a.s. dokončuje výstavbu nového fluidního kotle, a proto budou v období od 15. 9. 2015 po dobu přibližně jednoho měsíce probíhat jeho komplexní zkoušky. Ty mají ověřit schopnost kotle vyrábět páru na požadovaných parametrech, ale hlavně prokázat výrazné snížení emisí ze závodové energetiky Synthesie a schopnost dodržovat přísné emisní limity, které pro tento zdroj spalující uhlí budou platit od roku 2016.

„Zátěžové zkoušky je nezbytné provést podle harmonogramu investiční akce a dále pro splnění podmínek dotace ze Státního fondu životního prostředí, která je s tímto projektem spojena. Vzhledem k tomu, že zkoušky budou probíhat před začátkem topné sezóny, tedy v období nižší spotřeby tepla, je tudíž pravděpodobné, že se po dobu zkoušek může vyskytnout zvýšený hluk z přebytku páry, kterou bude nutno vyfukovat přes tlumič páry na střechu kotelny. V průběhu komplexních zkoušek budou na komíně teplárny viditelné emise tuhých znečišťujících látek (prachových částic), a to zejména z důvodu možného opakovaného najíždění a odstavování fluidního kotle bez zapnutých elektro-odlučovačů," uvedl Luboš Kopecký, mluvčí Synthesie s tím, že snahou společnosti je upravit chod provozů tak, aby přebytek páry a s tím spojený hluk byl minimální.

„Přínos fluidního kotle se pak projeví při dalším provozu, a to ve výrazném snížení emisí oxidů síry, oxidů dusíku a prachových částic v okolí areálu společnosti. Tímto bychom chtěli obyvatele Pardubic a okolních obcí požádat o trpělivost v období komplexních zkoušek a pochopení možnosti výskytu zvýšeného hluku a viditelných emisí z komína teplárny. Bez těchto průvodních jevů nelze technicky provozní zkoušky provést,“ vysvětlil Kopecký.
 

Synthesia,  a.s. je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie, patřící do koncernu Agrofert. Společnost se  již 95 let na světovém trhu úspěšně prezentuje svým vývojem a produkcí  výrobků té nejvyšší kvality. Synthesia se podle svého výrobního  programu člení na tři strategické divize (SBU): Pigmenty a barviva, Nitrocelulóza a Organická chemie. Společnost  je dodavatelem produktů do odvětví nátěrových hmot a tiskových barev,  barviv pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Dále vyrábí nitrocelulózu, oxycelulózu a řadu organických chemikálií. Produkce společnosti je určena především pro  export na vyspělé evropské trhy a do zámoří, kam směřuje více než tři  čtvrtiny své výroby. Synthesia, která se řadí se svými 1.625 zaměstnanci k největším zaměstnavatelům v regionu, také významně podporuje pardubické středoškolské a vysokoškolské chemické vzdělávání, mládežnický basketbal a v neposlední řadě také školu Svítání pro děti s mentálním a kombinovaným postižením.

Kontakt
Ing. Jitka Tocháčková
Ing. Jitka Tocháčková
marketing department
Tel.: +420 466 824 380