• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Tiskové zprávy / Synthesia otevírá novou výrobní linku organických pigmentů

Synthesia otevírá novou výrobní linku organických pigmentů

Ve společnosti Synthesia byla slavnostně spuštěna nová výrobní linka na různé typy vysoce jakostního pigmentu Pigment Yellow 155, což dává předpoklady pro významný růst prodejů Synthesie v oblasti organických pigmentů na náročných trzích v Evropě, Asii a Severní Americe.

Nová linka byla slavnostně spuštěna 26. září 2014 na SBU Pigmenty a barviva. Jedná se o závěrečnou a zároveň nejvýznamnější investiční akci na rozšíření výrobních kapacit organických pigmentů v rámci tříletého investičního plánu 2012 – 2014, díky které vzroste jejich celková výrobní kapacita až o 900 tun. Využití této nové výrobní kapacity v následujících letech by mohlo přinést navýšení prodejů v tomto segmentu až o 400 mil. Kč ročně.

Celkové investiční náklady na zvýšení kapacity výroby organických pigmentů v uvedených letech činily cca 264 milionů korun. Nejvýznamnější akcí byla právě nová linka na vysoce jakostní pigment (tzv. HPP – High Performance Pigment) Pigment Yellow 155, která si i s doprovodnými akcemi na zvýšení kapacity související regenerace a úložiště organických rozpouštědel vyžádala celkové náklady cca 168 milionů korun. Mezi další realizované investiční akce na intenzifikaci výroby patří posílení filtrační, sušící a mísící kapacity při výrobě organických pigmentů a také potřebná instalace nových technologií na finální fyzikální úpravu pigmentů.
 

IMG_3529

Ing. Josef LIška, generální ředitel Synthesia, a.s., na tiskové konferenci
 

„Realizací tohoto projektu získává Synthesia významný potenciál pro další rozvoj perspektivního segmentu organických pigmentů. V nejnáročnějších aplikacích jsou vyžadovány vysoce jakostní pigmenty (tzv. HPP) se speciální úpravou a s vynikajícími užitnými vlastnostmi. Snažíme se pro naše partnery připravit kvalitu přímo dle jejich specifických požadavků. Díky tomu očekáváme i v následujících letech růst prodejů organických pigmentů v úrovni 5-7 % ročně,“ sdělil Ing. Josef Liška, generální ředitel společnosti Synthesia.

Celá řada akcí z tohoto rozvojového tříletého investičního plánu byla zařazena do dotovaného projektu "Inovace výrobního programu organických pigmentů v Synthesii", který se realizoval v rámci operačního programu PODNIKÁNÍ A INOVACE za finanční podpory státu a Evropské unie ve výši 50 milionů korun.

 

IMG_3653

Vedoucí výroby organických barviv Jaroslav Volenec představuje novou výrobní linku
 
Synthesia,  a.s. je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie, patřící do koncernu Agrofert. Společnost se  již 90 let na světovém trhu úspěšně prezentuje svým vývojem a produkcí  výrobků té nejvyšší kvality. Synthesia se podle svého výrobního  programu člení na tři strategické divize (SBU): Pigmenty a barviva, Nitrocelulóza a Organická chemie. Společnost  je dodavatelem produktů do odvětví nátěrových hmot a tiskových barev,  barviv pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Dále vyrábí  nitrocelulózu průmyslovou a vojenskou, oxycelulózu a řadu organických chemikálií. Produkce společnosti je určena především pro  export na vyspělé evropské trhy a do zámoří, kam směřuje více než tři  čtvrtiny své výroby. Synthesia, která se řadí se svými 1.650 zaměstnanci k největším zaměstnavatelům v regionu, také významně podporuje pardubické středoškolské a vysokoškolské chemické vzdělávání, mládežnický basketbal a v neposlední řadě také školu Svítání pro děti s mentálním a kombinovaným postižením.

 

Kontakt
Ing. Jitka Tocháčková
Ing. Jitka Tocháčková
marketing department
Tel.: +420 466 824 380