• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Tiskové zprávy / Synthesia odstranila starou ekologickou zátěž

Synthesia odstranila starou ekologickou zátěž

Konec roku 2014 znamenal pro pardubickou chemičku významný ekologický milník v její historii – úspěšné dokončení sanačních prací na první z osmi starých ekologických zátěží, na laguně betasmoly.

Řešení starých ekologických zátěží v areálu bylo zahájeno již v roce 1994, krátce po vzniku akciové společnosti Synthesia, a.s. V následujících letech byla uzavřena ekologická smlouva s Fondem národního majetku ČR, která zaručuje finanční prostředky státu na sanace těchto zátěží v areálu ve výši 3,12 miliardy korun.
 

Laguna betasmoly 2006_15 copy2

Laguna betasmoly na počátku sanačních prací v roce 2006 a dnes
 

Historie likvidace samotné laguny betasmoly se začala psát v roce 2006. Tehdy byla započata sanace sdružením Čistý Semtín I., které tvořily firmy Geosan Group, AVE CZ, GEOtest a BDW Line. Rekultivační práce byly úspěšně dokončeny 31. 12. 2014.

Betasmolou nazýváme zbytky z produkce 2-naftolu, který se vyráběl alkalickým tavením naftalensulfonátu sodného s hydroxidem sodným. Tento odpad však nebyl jediným, který byl v laguně uložen. Celkově z ní bylo odtěženo a zlikvidováno 19 tisíc tun betasmoly, 97 tisíc tun železitých kalů a téměř 4 tisíce tun kontaminovaných zemin, což představuje bezmála 120 tisíc tun odpadů. Náklady na samotnou sanaci laguny dosáhly výše 330 milionů korun. Vytěžená betasmola byla využita převážně energeticky, část železitých kalů byla zpracována jako železitá korekce v cementárnách a část spolu s kontaminovanými zeminami byla po stabilizaci uložena na skládku.

Ing. Josef Liška, generální ředitel společnosti Synthesia, k tomu dodává: „Tímto dílčím úspěchem řešení starých ekologických zátěží v areálu samozřejmě nekončí. Dokončení sanace laguny betasmoly je splněním pouze prvního cíle, většina lokalit starých zátěží v areálu Synthesie na svoje řešení stále čeká. Naše společnost si je vědoma odpovědnosti za urychlení sanací dalších lokalit a stejně jako doposud bude hrát v této oblasti aktivní roli.“

Podívejte se na videoreportáž z tiskové konference ze dne 4. června 2015.

 
Synthesia,  a.s. je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie, patřící do koncernu Agrofert. Společnost se  již 95 let na světovém trhu úspěšně prezentuje svým vývojem a produkcí  výrobků té nejvyšší kvality. Synthesia se podle svého výrobního  programu člení na tři strategické divize (SBU): Pigmenty a barviva, Nitrocelulóza a Organická chemie. Společnost  je dodavatelem produktů do odvětví nátěrových hmot a tiskových barev,  barviv pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Dále vyrábí nitrocelulózu, oxycelulózu a řadu organických chemikálií. Produkce společnosti je určena především pro  export na vyspělé evropské trhy a do zámoří, kam směřuje více než tři  čtvrtiny své výroby. Synthesia, která se řadí se svými 1.625 zaměstnanci k největším zaměstnavatelům v regionu, také významně podporuje pardubické středoškolské a vysokoškolské chemické vzdělávání, mládežnický basketbal a v neposlední řadě také školu Svítání pro děti s mentálním a kombinovaným postižením.

Kontakt
Ing. Jitka Tocháčková
Ing. Jitka Tocháčková
marketing department
Tel.: +420 466 824 380