• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Tiskové zprávy / Synthesia na své výstavě pokřtila novou knihu

Synthesia na své výstavě pokřtila novou knihu

Ve středu 13. května 2015 křtila v konferenčním centru Univerzity Pardubice společnost Synthesia novou knihu „Synthesia 1993 – 2015“ a zároveň zahájila výstavu, týkající se její slavné a dlouhé historie.

Expozice k 95. výročí založení společnosti, kterou je možné zhlédnout do pátku 29. května, nabídne zájemcům možnost spatřit historické laboratorní a výrobní zařízení, dobové historické dokumenty, archivní firemní noviny či slavné výpravné kalendáře. Zlatým hřebem, který na návštěvníky čeká, je bezesporu plastický třírozměrný model areálu naší společnosti o velikosti 1,5 x 3 metry, který vypracoval Ústav termomechaniky Akademie věd ČR už v roce 2007 pro potřeby studia krizových postupů v případě havárie v areálu SemtinZone.

 

DSC_0409

 

Slavnostní otevření výstavy provázel také křest knihy o posledních dvou dekádách života Synthesie. Publikaci spolu s generálním ředitelem společnosti Synthesia Ing. Josefem Liškou a děkanem Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petrem Kalendou, CSc. přivítali na světě také dva z jejich autorů, Ing. Oldřich Prudký, vedoucí odboru Systémy řízení v Synthesii, a p. Miloslav Rotrekl, redaktor chemického časopisu CheMagazín.

 

LK_kniha_obr2

Jeden ze tří autorů knihy, Ing. Oldřich Prudký

 

Příběh knihy „Synthesia 1993 – 2015“ začíná složitým předprivatizačním obdobím, popisuje vznik akciové společnosti, krátkou epochu jménem ALIACHEM a končí začleněním Synthesie do koncernu AGROFERT. Generální ředitel Ing. Josef Liška knihu výstižně shrnuje ve svém úvodním slovu: „Velký vliv na to, jaká dnes – v roce 2015 – Synthesia je, má posledních dvacet let. Je to novodobá historie společnosti, historie, která je sice z jednoho pohledu nedávná, ale na druhou stranu už je minulostí, a jako taková si zaslouží naši pozornost, aby alespoň některé, když už ne všechny, důležité události oněch let byly zachyceny jako vzpomínka pro budoucnost.“

Na tiskové konferenci k slavnostnímu zahájení výstavy byla také přítomna pardubická televize a zde nabízíme její video reportáž .

 

Synthesia,  a.s. je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie, patřící do koncernu Agrofert. Společnost se  již 95 let na světovém trhu úspěšně prezentuje svým vývojem a produkcí  výrobků té nejvyšší kvality. Synthesia se podle svého výrobního  programu člení na tři strategické divize (SBU): Pigmenty a barviva, Nitrocelulóza a Organická chemie. Společnost  je dodavatelem produktů do odvětví nátěrových hmot a tiskových barev,  barviv pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Dále vyrábí nitrocelulózu, oxycelulózu a řadu organických chemikálií. Produkce společnosti je určena především pro  export na vyspělé evropské trhy a do zámoří, kam směřuje více než tři  čtvrtiny své výroby. Synthesia, která se řadí se svými 1.625 zaměstnanci k největším zaměstnavatelům v regionu, také významně podporuje pardubické středoškolské a vysokoškolské chemické vzdělávání, mládežnický basketbal a v neposlední řadě také školu Svítání pro děti s mentálním a kombinovaným postižením.