• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Tiskové zprávy / Synthesia investuje miliardu do ekologičtější teplárny

Synthesia investuje miliardu do ekologičtější teplárny

Ve společnosti Synthesia vstupuje do první fáze realizace nejvýznamnější investiční projekt tohoto desetiletí. Pardubická chemička na počátku tohoto měsíce uzavřela kontrakt na rekonstrukci své energetiky v ceně jedné miliardy korun.

Investice, která nese název „Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE“, se týká teplárny, která Synthesii a firmám podnikajícím v areálu SemtinZone dodává elektrickou energii a páru. Nyní vstupuje v život první etapa z plánovaných tří, které mají přinést prodloužení životnosti zařízení energetiky minimálně o dalších 25 let. Dalšími přínosy budou rozšíření palivové základny o zemní plyn a biomasu, splnění nových emisních limitů platných od roku 2016 a uzpůsobení výkonu pro současné kapacity výrob.

Realizace akce takového rozsahu vyžadovala pečlivou přípravu. „Celý projekt jsme začali vypracovávat již v roce 2011 na základě předchozích vlastních koncepcí a externě zpracované odborné studie. Po konzultacích s odbornými firmami nakonec vzniklo 14 variant, jak se s problematikou vypořádat. Od různých typů kotlů a jejich velikostí, až po lokální zdroje při jednotlivých chemických výrobách. Následovala výběrová řízení a nyní již konečně byla podepsána smlouva s generálním dodavatelem, který bude realizaci provádět,“ shrnuje Josef Liška, generální ředitel společnosti Synthesia, a k samotnému výběrovému řízení dodává: „Žádná firma nemá kapacity jak personální, tak technologické, aby tak velikou zakázku zajišťovala sama. Z toho důvodu se výběrového řízení účastnila většinou sdružení firem, jež by v případě výhry spolupracovala na splnění celého úkolu. Na začátku se kvalifikovalo sedm uchazečů, šest z nich předložilo nabídku v souladu s požadavky. Vítězem výběrového řízení, se kterým byla 4. listopadu slavnostně podepsána smlouva, se stalo sdružení firem KP RIA – IMOS group. Z avizované ceny rekonstrukce by měly 40 % výdajů pokrýt dotace z Evropské unie a ze Státního fondu životního prostředí, zbývající část pak uhradí ze svých prostředků naše společnost.“

Mezi další návazné investice bude patřit redukční stanice na přívod plynu, čištění spalin za fluidním kotlem nebo skladovací silo s dopravním systémem pro biomasu. Poslední etapa, která bude zaměřena hlavně na turbíny, čeká Synthesii v roce 2020.
 

1

 

Synthesia,  a.s. je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie, patřící do koncernu Agrofert. Společnost se  již 90 let na světovém trhu úspěšně prezentuje svým vývojem a produkcí  výrobků té nejvyšší kvality. Synthesia se podle svého výrobního  programu člení na tři strategické divize (SBU): Pigmenty a barviva, Nitrocelulóza a Organická chemie. Společnost  je dodavatelem produktů do odvětví nátěrových hmot a tiskových barev,  barviv pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Dále vyrábí  nitrocelulózu průmyslovou a vojenskou, oxycelulózu a řadu organických chemikálií. Produkce společnosti je určena především pro  export na vyspělé evropské trhy a do zámoří, kam směřuje více než tři  čtvrtiny své výroby. Synthesia, která se řadí se svými 1.650 zaměstnanci k největším zaměstnavatelům v regionu, také významně podporuje pardubické středoškolské a vysokoškolské chemické vzdělávání, tělesně postižené spoluobčany, mládežnický basketbal a v neposlední řadě i léčebnu dlouhodobě nemocných v Rybitví.

Kontakt
Ing. Jitka Tocháčková
Ing. Jitka Tocháčková
marketing department
Tel.: +420 466 824 380