• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Tiskové zprávy / Synthesia investovala miliardu do zlepšení kvality ovzduší

Synthesia investovala miliardu do zlepšení kvality ovzduší

Společnost Synthesia úspěšně dokončila první fázi ekologizace své podnikové energetiky s celkovými náklady téměř jedné miliardy korun. Modernizací provozu dosáhne teplárna výrazného snížení emisních hodnot a to zejména u oxidů dusíku a síry. Investice byla představena na tiskové konferenci 27. července 2016.

Největší investice v novodobé historii Synthesie byla připravována od roku 2011, kdy bylo vybráno technologické řešení a zpracován harmonogram postupné realizace rekonstrukce podnikové teplárny. Cílem projektu bylo prodloužení životnosti podnikové teplárny, která zajišťuje energiemi celý průmyslový areál SemtinZone, o minimálně dalších 25 let, a to při plnění přísnějších ekologických limitů. Realizovaná rekonstrukce a modernizace současně vytvořila vhodné podmínky pro rozšíření palivové základny o ekologičtější paliva – zemní plyn a biomasu. 

 

Josef Liška_Synthesia_teplárna investice

Generální ředitel, Ing. Josef Liška na tiskové konferenci

 
Na realizaci první fáze projektu nazvané „Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE“ byl uzavřen kontrakt s vítězem výběrového řízení, sdružením firem KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. a IMOS group s.r.o. Vlastní realizace zahrnovala instalaci plynového kotle s novou plynovou přípojkou, fluidního kotle s linkou odsíření, skladovacího a dopravního systém biomasy a dále rekonstrukci obou komínů teplárny. „Instalace uvedené moderní technologie umožňuje splnit přísnější emisní limity, a tím i prodloužit provoz naší teplárny. Od investice očekáváme snížení emisních hodnot a to o 57 % u oxidů síry, o 43 % u tuhých látek a o 40 % u oxidů dusíku. Velmi významná je také skutečnost, že plnění stanovených závazných emisních limitů se bude značnou měrou podílet na celkovém zlepšení kvality ovzduší v pardubickém regionu.“, dodává Ing. Josef Liška, generální ředitel společnosti Synthesia, a.s. Rekonstrukce a modernizace technologických celků teplárny také významně zvýší bezpečnost a spolehlivost dodávek energií, a tím i podmínky pro podnikání všech stávajících i budoucích spoluuživatelů průmyslového areálu SemtinZone.

První fáze projektu byla úspěšně dokončena a je připravena k finální kolaudaci. Souběžně se již pracuje na druhé fázi projektu, která dokončí výměnu v budoucnu potřebných kotlů teplárny a zajistí plnění ekologických podmínek i po skončení přechodného období snižování emisí. Celý program bude završen rekonstrukcí turbín, předběžně plánovanou na období kolem roku 2020.

Kontakt
Ing. Jitka Tocháčková
Ing. Jitka Tocháčková
marketing department
Tel.: +420 466 824 380