• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Tiskové zprávy / Projekt Ekologizace energetického zdroje Synthesia, a.s. je již ve své poslední etapě

Projekt Ekologizace energetického zdroje Synthesia, a.s. je již ve své poslední etapě

Ekologizace energetického zdroje Teplárny Zelená louka byla již od počátku plánována ve třech etapách. Cílem projektu je prodloužení životnosti teplárny, která zajišťuje energiemi celý průmyslový areál SemtinZone, minimálně o dalších 25 let, a to při výrazném snížení dopadu na životní prostředí.

V prvních dvou etapách došlo k náhradě zastaralých zařízení novými s nejmodernější dostupnou technologií pro ekologický provoz.

První etapa ekologizace zahrnovala výměnu dvou již nevyhovujících parních kotlů moderními - splňujícími požadované emisní limity dle příslušné legislativy. Jednalo se o kotle K15 spalující zemní plyn a K14 s možností spalování černého, hnědého uhlí nebo biomasy. Tato akce byla ukončena v prosinci roku 2015 převzetím kotle K14 do provozu. 

V rámci druhé části projektu převzala dne 21. 12. 2019 společnost Synthesia, a.s od zhotovitele do užívání nový kotel K13 s fluidním spalováním. V roce 2020 proběhl jeho zkušební provoz. V průběhu tohoto období byly doladěny veškeré možné provozní stavy a kotel je již plně využíván pro teplárenskou výrobu. Taktéž byla vyhodnocena disponibilita díla, se závěrem, že smluvní garantovaná roční doba provozu byla splněna.

Realizované rekonstrukce a modernizace vedly k rozšíření palivové základny o ekologičtější paliva – zemní plyn a biomasu. Výstavbou celkem tří nových kotlů došlo v porovnání se stavem v roce 2015, ke snížení emisí oxidu siřičitého o 80 % a oxidů dusíku o 70 % ze závodové energetiky Synthesie a schopnosti dodržovat přísné emisní limity, které pro tento zdroj budou platit od poloviny roku 2021.

V následující připravované třetí etapě rekonstrukce se práce přesunou do části strojovny. Závěrečnou akcí bude rekonstrukce turbogenerátoru pro dlouhodobé zabezpečení dodávek elektřiny a tepla všem odběratelům v areálu SemtinZone. Na přípravě projektu se již usilovně pracuje a Synthesia, a.s. předpokládá uvedení nového turbogenerátoru o výkonu 25 MW do provozu v polovině roku 2023, čímž bude celková Ekologizace energetického zdroje úspěšně dokončena.

 

Teplárna