• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Tiskové zprávy / Odvezeno dalších 200 tis. t odpadů z areálu SemtinZone

Odvezeno dalších 200 tis. t odpadů z areálu SemtinZone

V srpnu roku 2018 byly ukončeny technické práce v rámci projektu „Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice Semtín“. Práce navazovaly na sanaci laguny betasmoly a I. etapu sanace lagun železitých kalů. Úspěšné dokončení sanace bylo v březnu 2019 potvrzeno protokolem ČIŽP, který konstatoval splnění všech podmínek, stanovených v rozhodnutí k provedení sanace.

Představu o rozsahu prací si lze udělat z výčtu odtěžených, využitých nebo zneškodněných odpadů. V rámci sanace betasmoly bylo z laguny odstraněno celkem cca 120 tis. t odpadů a kontaminovaných zemin. Z tohoto množství bylo cca 19 tis. t  betasmoly  a cca 53 tis. t železitých kalů dále využito jako alternativní palivo a železité kaly byly využity v cementárnách jako železitá korekce při výrobě slínku nebo v cihlářském průmyslu. Zbytek nevyužitelných odpadů a kontaminovaných zemin o hmotnosti cca 48 tis. t byl zneškodněn v určených zařízeních.

V rámci sanace železitých kalů bylo předáno k využití celkem cca 55 tis. t železitých kalů a odstraněno a zneškodněno cca 19 tis. t nadlimitně kontaminované zeminy, celkem tedy cca 74 tis. t odpadů.

Celkem byl v rámci obou sanací areál společnosti Synthesia, a.s. zbaven bezmála 200 tis. t odpadů, obsahujících těžké kovy, anilin a řadu dalších látek s nebezpečnými vlastnostmi, a bylo vyčištěno území o celkové ploše přibližně 2,6 ha.

Zmíněné nezabezpečené skládky nebezpečných odpadů vznikly v období před privatizací státního podniku Východočeské chemické závody. Společnost Synthesia, a.s. se ve spolupráci s dalšími institucemi snaží ekologické závady odstraňovat. V současné době zbývají ještě některé lokality k dořešení a sanaci, bezprostřední ohrožení okolí ale dle pravidelného monitoringu nehrozí.