• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Tiskové zprávy / Krátkodobé řešení situace směrem ke společnosti Explosia a.s.

Krátkodobé řešení situace směrem ke společnosti Explosia a.s.

Komunikováno dne: 3. října  2011

Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Doležalová, tel.: 724 401 703

E-mail: jaroslava.dolezalova@synthesia.cz

V souvislosti s nepříznivou ekonomickou situací společnosti Explosia a.s. dospěla dnes  představenstva společností Synthesia, a.s. a  Explosia a. s. ke krátkodobému řešení. Po vzájemné dohodě byl sjednán splátkový kalendář, jehož pomocí budou pohledávky po splatnosti společnosti Explosia a.s.  vůči privátní společnosti Synthesia, a.s. sníženy do konce roku 2011, a to o 16 %. Zbylé pohledávky budou dále umořovány v roce 2012.  Díky nově zavedenému systému denní úhrady za odebrané služby, suroviny a energie, dodávané   společností Synthesia, a.s. nebude společnosti Explosia a.s. umožněno vytvářet další nové závazky vůči privátní společnosti Synthesia, a.s.

 

 

logo Synthesia, a.s. pro tiskové zprávy

 

 

Synthesia, a.s. je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie. Společnost se již 90 let na světovém trhu úspěšně prezentuje svým vývojem a produkcí výrobků té nejvyšší kvality. Synthesia, a.s. se podle svého výrobního programu člení na tři strategické divize (SBU): Pigmenty a barviva, Nitrocelulóza a Organická chemie.
Společnost je dodavatelem produktů do odvětví nátěrových hmot a tiskových barev, barviv pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Dále vyrábí nitrocelulózu průmyslovou a vojenskou, oxycelulózu a řadu organických chemikálií. Produkce společnosti Synthesia, a.s. je určena především pro export na vyspělé evropské trhy a do zámoří, kam směřuje více než tři čtvrtiny své výroby.