• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Tiskové zprávy / Komplexní zkoušky fluidního kotle teplárny Zelená Louka - Synthesia, a.s.

Komplexní zkoušky fluidního kotle teplárny Zelená Louka - Synthesia, a.s.

Společnost Synthesia, a.s. dokončuje rekonstrukci stávajícího uhelného kotle na kotel s fluidním spalováním, a proto budou v období od 17. 4. 2019 po dobu přibližně jednoho měsíce probíhat komplexní zkoušky tohoto kotle. Zkoušky mají ověřit schopnost kotle vyrábět páru na požadovaných parametrech, ale hlavně prokázat výrazné snížení emisí ze závodové energetiky Synthesie a schopnost dodržovat přísné emisní limity, které pro tento zdroj spalující uhlí budou platit od poloviny roku 2021.

Zátěžové zkoušky je nezbytné provést podle harmonogramu dokončování investiční akce. Vzhledem k tomu, že zkoušky budou probíhat mimo topnou sezónu, tedy v období nižší spotřeby tepla, je možné, že se v jejich průběhu bude vyskytovat zvýšená hluková zátěž z přebytku páry, kterou bude nutno vypouštět mimo parní systém přes tlumič hluku na střechu kotelny. V průběhu komplexních zkoušek budou také na komíně teplárny viditelné emise tuhých znečišťujících látek (prachových částic), a to zejména z důvodu možného opakovaného najíždění a odstavování fluidního kotle bez zapnutých elektro-odlučovačů.  Snahou společnosti Synthesia, a.s. je upravit chod provozů tak, aby přebytek páry a s tím spojený hluk byl minimální.

Společnost Synthesia, a.s. se předem omlouvá za možné vzniklé komplikace a negativní doprovodné jevy, bez kterých ale nelze potřebné zkoušky provést. Předpokládáme, že i přes tyto komplikace bude nakonec výsledek celé akce pro okolí pozitivní – kompletně zrekonstruovaná teplárna bude zajišťovat stabilní provoz chemických výrob v areálu Synthesia, a.s. a to při výrazně menších emisích škodlivých látek, než tomu bylo před rekonstrukcí.

 

Teplárna v areálu SemtinZone

Teplárna v areálu SemtinZone