• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Novinky / Synthesia obržela Cenu udržitelného rozvoje

Synthesia obržela Cenu udržitelného rozvoje

Synthesia, a.s. a Střední průmyslová škola chemická Pardubice jsou laureáty Ceny udržitelného rozvoje Svazu chemického průmyslu České republiky.

Součástí tradičního Večera s českou chemií, konaného již potřetí v Národním technickém muzeu bylo i udělení Cen udržitelného rozvoje SCHP. Lesk Večeru dodala účast ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc., ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce, předsedy Odborového svazu ECHO Judr. Zdeňka Černého, MBA a dalších významných hostů.

MP_udrzitelny rozvoj copy

U mikrofonu Ing. Josef Liška, generální ředitel společnosti Synthesia, a.s., po jeho pravici Ing. Jan Ptáček, ředitel SPŠCh v Pardubicích.
 

Rok 2015 byl vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání, v rámci kterého proběhla řada odborných akcí. Dlouhodobá spolupráce podniků a škol v jednotlivých regionech vyústila v realizaci Sektorové dohody pro chemii – Dorost pro chemický průmysl. Synthesia, a.s. a Střední průmyslová škola chemická Pardubice, jsou v této oblasti spolupráce nejúspěšnějšími organizacemi. Představenstvo SCHP ČR ocenilo jejich celkovou činnost udělením Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR. Nejvyšší ocenění převzali Ing. Josef Liška, generální ředitel společnosti Synthesia, a.s., a Ing. Jan Ptáček, ředitel SPŠCH Pardubice.

Cena udržitelného rozvoje byla zřízena v roce 2006 představenstvem SCHP ČR jako reakce na Celosvětovou chartu Responsible Care. Využila desetiletých zkušeností s realizací celosvětového dobrovolného programu odpovědného podnikání v chemii Responsible Care v České republice i nově zřízené Ceny evropského chemického svazu Cefic.

Ocenění potvrzuje, že způsob podnikání členské společnosti naplňuje základní principy trvale udržitelného rozvoje tak, jak byly v roce 1992 definovány na Summitu OSN v Rio de Janeiru.

Cena je uznáním pro členské organizace, které dosahují výjimečných výsledků nejen v oblasti péče o zdraví, bezpečnost a životní prostředí, ale i v oblasti hospodářské a sociální a tím přispívají i k rozvoji regionu. Ocenění uděluje představenstvo SCHP ČR.

Kontakt
Ing. Jitka Tocháčková
Ing. Jitka Tocháčková
marketing department
Tel.: +420 466 824 380