• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Novinky / Jeden z titulů Manažer roku putuje do Synthesie

Jeden z titulů Manažer roku putuje do Synthesie

Dne 20. dubna 2017 se Synthesii dostalo dalšího významného ocenění. Její místopředseda představenstva a generální ředitel Ing. Josef Liška se zúčastnil soutěže Manažer roku a získal v pražském paláci Žofín ocenění Manažer odvětví. 

Tato prestižní soutěž byla založena v roce 1993 jako počátek tradice hodnocení významných reprezentantů managementu v České republice. Je prezentací moderních metod firemního řízení, jejich vývoje a trendu. Umožňuje ocenit osobnosti managementu, prezentovat jejich výsledky širší veřejnosti a poukázat na jejich úlohu v rozvoji české ekonomiky.

GŘ manažer roku 1

Josef Liška ocenění získal za vynikající manažerské a hospodářské výsledky v roce 2016. Porota rovněž ocenila jeho důraz na modernizaci závodu i celého areálu, ve kterém úspěšně působí rozsáhlá průmyslová zóna SemtinZone, spadající rovněž pod Synthesii. Níže připojujeme rozhovor, který vyšel v rámci letošní soutěže o Manažera roku v magazínu Profit.

Pane řediteli, co považujete za svůj největší manažerský úspěch v roce 2016?

Potvrzení dlouhodobé spolupráce s našimi hlavními obchodními partnery a realizaci nových projektů směřujících ke zvýšení tržeb společnosti.

Jakým způsobem se snažíte zvýšit konkurenceschopnost vaší společnosti/ organizace?

Technickými opatřeními ve výrobě a do budoucna zvyšováním podílu automatizace, což by mělo vést k řešení nedostatku pracovníků a snížení podílu lidské práce.

V posledních letech procházel váš závod rozsáhlou modernizací. Čeho se týkala?

V této oblasti lze rozdělit naše úsilí na tři hlavní aktivity. Jednak je to rozsáhlý program demolic starých a nevyužívaných objektů, dále pak provádíme rozsáhlé opravy infrastruktury podniku a v neposlední řadě jsme investovali i do našeho technologického zařízení, ať již v energetice, nebo v chemických provozech. Takže práce v areálu budou pokračovat i v dalších letech a soustředíme se v nich na zkvalitnění stavební údržby objektů, zlepšení stavu vnitropodnikových komunikací, rozvodů energií a podobně.
Váš podnik je známý jako chemička, můžete ale přiblížit, jakou paletu finálních produktů vyrábíte?
Naše portfolio je velmi široké a různorodé, vyrábíme základní anorganické kyseliny, širokou paletu organických barviv a pigmentů, nitrocelulózu pro průmyslové i vojenské využití, farmaceutické účinné látky a celou řadu organických polotovarů. Celkově jsou našich výrobků tisíce.
O jaké výrobky je zájem?
Trvale vysoká je poptávka po vojenské nitrocelulóze, ale v posledních letech máme vyprodán celý náš sortiment.
Kolik firem v zóně nyní působí?
Celkem působí v průmyslové zóně, kterou provozujeme, více než sto firem – od velkých přes střední až po skutečně malé s pouze několika zaměstnanci. Celkově to však představuje více než 4500 pracovníků. Náš vnitřní potenciál rozvoje zóny je stále ještě veliký, máme zde uvolněné pozemky po bývalých objektech, je zde celá průmyslová infrastruktura – silnice, železnice, rozvody energií, sklady, ostraha areálu atd.
Synthesia oslavila v roce 2015 své 95. výročí. Kde byste firmu rád viděl za dalších deset dvacet let?
Tam, kam naše společnost patří již skoro století – mezi úspěšnými a prosperujícími společnostmi, které poskytují prospěch jak svému majiteli, tak zákazníkům, svým zaměstnancům a celému okolí včetně města Pardubice.

Děkujeme za rozhovor a ještě jednou gratulujeme k Vašemu úspěchu.

Kontakt
Ing. Jitka Tocháčková
Ing. Jitka Tocháčková
marketing department
Tel.: +420 466 824 380