• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Napsali o nás / Týdeník 5+2: Synthesia pomáhá vychovávat skvělé chemiky

Týdeník 5+2: Synthesia pomáhá vychovávat skvělé chemiky

Společnost Synthesia, a. s., je již šestým rokem rozhodujícím partnerem soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Na úrovni základního školství tak podporuje výchovu odborníků v oblasti chemie nejenom pro svoje potřeby, ale i pro chemické provozy v celé republice. O rozhovor jsme požádali Ing. Jiřího Myšku, personálního ředitele Synthesia, a. s.

Je díky vámi podporované soutěži větší zájem školáků o tento obor?

Zájem se rozhodně projevuje, což dokazuje i stále se zvyšující počet účastníků soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Do letošního ročníku se přihlásil rekordní počet zájemců - celkem 2500 žáků ze 108 základních škol.

 

Má společnost Synthesia, a. s., podobný projekt pro středoškolské studenty?

Co se týče středních škol, nejedná se vyloženě o stejný projekt, ale spolupráce se studenty je již mnohem užší – ve formě stáží a praxí v naší společnosti, exkurzí a po dosažení věku osmnácti let i ve formě brigád. Se studenty středních škol spolupracujeme i na ročníkových a absolventských pracích.

 

S Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice spolupracuje společnost Synthesia, a. s., na řadě programů. Vychovává si tak své budoucí odborníky?

Samozřejmě. V současné době je asi nejznámějším a zároveň největším projekt „Partnerství pro chemii“, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Je do něho zapojeno celkem devět partnerů, z toho osm představují společnosti v rámci chemické divize holdingu Agrofert. Hlavním cílem tohoto projektu je podpora spolupráce mezi firemní sférou a vzdělávacími institucemi. Konkrétní spolupráce probíhá formou dlouhodobých stáží, krátkodobých praxí studentů (letní brigády) a formou konzultací k diplomovým bakalářským pracím. Důkazem úspěšnosti tohoto projektu je oboustranná spokojenost, jak ze strany společnosti, tak i z řad studentů, kteří se již před zakončením svého studia velmi aktivně zajímají o Trainee program společnosti Synthesia, a. s. Tento program je určený pro čerstvé absolventy a ve společnosti Synthesia, a. s., běží již jako jubilejní 10. ročník.

 

Které obory chemického průmyslu nyní nejvíce zajímají mladé lidi?

Na základě interní statistky ze získaných životopisů jsou nejčastěji volenými (a pro studenty asi i nejzajímavějšími) obory Hodnocení a analýza potravin, Analýza biologických materiálů a Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků.

 

A které profese či specializace jsou nejvyhledávanější?

Někdo chce být chemikem-obchodníkem či chemikem-úředníkem,jiný chemikem analytikem v laboratoři, bohužel málo absolventů se chce stát chemikem-technologem či chemikem-výzkumníkem. Společnost Synthesia má sice zájem o všechny specializace a profese, které jsou založeny na studiu chemie, ale jistotu uplatnění mají hlavně dobří chemici ve výzkumu a výrobě, kteří mají chuť se dále učit a získávat zkušenosti.

 

Jakou šanci uplatnit se mají absolventi středních i vysokých škol v chemickém průmyslu?

Určitě velkou. V rámci Trainee programu každoročně na základě výběrových řízení přijímáme zpravidla 15 čerstvých absolventů (zhruba 12 lidí společnost Synthesia, a. s., tři lidi dceřiná společnost VUOS, a. s.), nejčastěji chemického zaměření.

Mladý chemik-small