• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Napsali o nás / Synthesia se zbavila odpadů

Synthesia se zbavila odpadů

Celkem 200 tisíc tun nebezpečného odpadu zmizelo z lagun v areálu SemtinZone. Firma se ve dvou etapách zbavila jak lagun železitých kalů, tak betasmoly. Dokončení potvrdila Česká inspekce životního prostředí. Vyčištěné území čítá zhruba 2,5 hektaru a obsahovalo těžké kovy, anilin a řadu dalších látek s nebezpečnými vlastnostmi.

Zmíněné nezabezpečené skládky nebezpečných odpadů vznikly v období před privatizací státního podniku Východočeské chemické závody. Společnost Synthesia se ve spolupráci s dalšími institucemi snaží ekologické závady odstraňovat. V současné době zbývají ještě některé lokality k dořešení a sanaci, bezprostřední ohrožení okolí ale dle pravidelného monitoringu nehrozí.

 

Mladá fronta DNES  str. 16  Kraj Pardubický