• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Napsali o nás / MF Dnes: Synthesia investovala miliardu do teplárny. Výrazně sníží emise

MF Dnes: Synthesia investovala miliardu do teplárny. Výrazně sníží emise

Společnost Synthesia dokončila první fázi procesu, při kterém má dojít ke snížení emisních hodnot zejména u oxidů dusíku a síry, čímž by se měla značně zlepšit kvalita ovzduší v celém pardubickém regionu. Třífázový program má být zakončen kolem roku 2020, kdy má dojít k rekonstrukci turbín.

 
Lenka Štěpánková, redaktorka MF DNES

PARDUBICE Téměř miliardu korun investovala společnost Synthesia do modernizace provozu teplárny. Důvodů bylo více - vedle přísnějších emisních limitů, které platí od letošního roku, také technický stav základních článků výroby. Zařízení, pocházející z 50. a 60. let minulého století, totiž dosud prošla pouze dílčí rekonstrukcí.

„Cílem projektu bylo prodloužení životnosti podnikové teplárny, která zajišťuje energiemi celý průmyslový areál SemtinZone, o minimálně dalších 25 let, a to při plnění přísnějších ekologických limitů,“ uvedl mluvčí společnosti Synthesia Luboš Kopecký. Došlo k instalaci plynového kotle s novou plynovou přípojkou, fluidního kotle s linkou odsíření, skladovacího a dopravního systému biomasy a dále k rekonstrukci obou komínů teplárny.

„Instalace moderní technologie umožňuje splnit přísnější emisní limity, a tím i prodloužit provoz naší teplárny. Od investice očekáváme snížení emisních hodnot, a to o 57 procent u oxidů síry, o 43 procent u tuhých látek a o 40 procent u oxidů dusíku,“ uvedl generální ředitel společnosti Synthesia Josef Liška. „Velmi významná je i skutečnost, že plnění stanovených závazných emisních limitů se bude značnou měrou podílet na celkovém zlepšení kvality ovzduší v pardubickém regionu,“ dodal Liška.

 
Bezpečnější a spolehlivější dodávky energií

Rekonstrukce současně vytvořila vhodné podmínky pro rozšíření palivové základny o ekologičtější paliva – zemní plyn a biomasu. „Modernizace technologických celků teplárny také významně zvýší bezpečnost a spolehlivost dodávek energií, a tím i podmínky pro podnikání všech stávajících i budoucích spoluuživatelů průmyslového areálu SemtinZone,“ řekl Kopecký. Největší investice v novodobé historii Synthesie byla připravována od roku 2011, kdy bylo vybráno technologické řešení a zpracován harmonogram postupné rekonstrukce podnikové teplárny. Zhotovitelem díla je sdružení firem Královopolská Ria a Imos Group, které ve výběrovém řízení zvítězilo s cenou 912,5 milionu korun.

První fáze je nyní připravena k finální kolaudaci. Souběžně se pracuje na druhé fázi , kdy dojde k výměně kotlů teplárny a zajištění plnění ekologických podmínek i po skončení přechodného období snižování emisí. „Chceme instalovat ještě kotel na tuhá paliva, aby bylo zaručené, že alespoň jeden kotel bude vždy v provozu,“ řekl technicko-provozní ředitel společnosti Synthesia Tomáš Procházka. Předpokládané náklady na druhou část procesu jsou asi 650 milionů korun, které Synthesia bude hradit z vlastních zdrojů. Do zkušebního provozu by se nový kotel měl dostat v listopadu 2018.

„Celý program bude završen rekonstrukcí turbín, předběžně plánovanou na období kolem roku 2020,“ uvedl Kopecký.

 

157.5016

Čistější vzduch Rekonstrukce teplárny, která vyšla na téměř miliardu korun, má přinést výrazné snížení emisních hodnot - a to o 57 procent u oxidů síry, o 43 procent u tuhých látek a o 40 procent u oxidů dusíku. Plněním stanovených závazných emisních limitů by mělo dojít k celkovému zlepšení kvality ovzduší v celém pardubickém regionu. 

Foto: Radek Kalhous, MAFRA

Kontakt
Ing. Jitka Tocháčková
Ing. Jitka Tocháčková
marketing department
Tel.: +420 466 824 380