• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Napsali o nás / Komora.cz: Chceme dostat produktivitu na úroveň Německa, říka Josef Liška

Komora.cz: Chceme dostat produktivitu na úroveň Německa, říka Josef Liška

Společnost Synthesia patří k nejvýznamnějším podnikům v Pardubickém kraji. Slušné obchodní výsledky chemičce dovolují investovat nemalé peníze do zlepšování stavu areálu, který je domovem firmy od jejího založení před devadesáti pěti lety. Vedle oprav se tak firma připravuje na to, aby v budoucnu nastavila produktivitu srovnatelnou se západními zeměmi. Více Komoře.cz prozradil generální ředitel Synthesie Josef Liška.

 
Synthesia je neodmyslitelně spjata s Pardubicemi. Cítíte se být regionální společností? Jaký je třeba váš přínos tomuto regionu?
Rozhodně patříme mezi jedny z největších zaměstnavatelů. A to nehodnotím pouze z pohledu počtu našich zaměstnanců. Staráme se o celý chemický areál, který zde je a ve kterém pracuje výrazně více lidí, než kolik je zaměstnanců Synthesie. Jako největší zdejší společnost také zároveň zabezpečujeme pro ostatní firmy, které tady vyvíjejí své podnikatelské aktivity, dodávky energií a celou řadu služeb. V poslední době vyvíjíme intenzivní aktivitu v oblasti zlepšování stavu areálu s objemem prací, který přesáhne každoročně 300 milionů korun. To je obrovská příležitost pro dodavatele z regionu, ať už to jsou podniky poskytující práce údržbářské, nebo firmy stavební.

 

14

Ing. Josef Liška, generální ředitel společnosti Synthesia, a.s.

 

Spolupracujete také se středními a vysokými školami?
 
Máme dlouhodobé a poměrně úzké vazby s Univerzitou Pardubice, konkrétně její Fakultou chemicko-technologickou. Většina vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Synthesie prošla touto školou. Je tady i těsná kooperace se Střední průmyslovou školou chemickou, a to nejenom v oblasti nejrůznějších stáží, praxí, exkurzí, ale zároveň tam realizujeme v rámci Národní soustavy kvalifikací rekvalifikační kurzy pro naše zaměstnance, kteří nemají chemické vzdělání.

 

Máte v oblasti vzdělávání nějaké další plány?
 
Cílovým stavem by mělo být společné školicí centrum prakticky zaměřené na výchovu pracovníků pro chemický průmysl. Zároveň by bylo možné zařízení využít pro praxe studentů. Realizace samozřejmě nebude ani v letošním ani v příštím roce, ale je to jeden z příkladů, jak bych rád spolupráci ještě rozšířil. Co se týká vysokých škol, snažíme se vytvořit systém dlouhodobých brigád s cílem vytvořit podmínky, aby absolventi odcházeli ze školy už s potvrzením určité praxe, což na jednu stranu pro nás indikuje určitý zájem o obor a pro studenty to může být podpůrný argument, až budou hledat uplatnění na trhu práce.

 

Se Synthesií je nutně  spjat pojem ekologie. Jak k tomu přistupujete?
 
Rozdělil bych to na dvě oblasti. Jednou z nich je samozřejmě dodržování nejrůznějších ekologických limitů, ať se týkají vypouštění odpadních vod, nebo emisí. Na tomto poli samozřejmě musíme splňovat veškeré zákonné limity, což se nám daří. Ovšem s tím stavem se nesmiřujeme, každý rok pokračujeme v nejrůznějších investicích ekologického charakteru. Jednou je rekonstrukce teplárny, která v konečném důsledku povede k výraznému snížení emisí oxidu siřičitého, oxidu dusíku a popílku.

Pak je zde druhý aspekt, který se týká starých ekologických zátěží, které vznikly před privatizací podniku. Podařilo se první významnou sanaci finálně dokončit a dnes je prostor absolutně bez jakéhokoliv negativního vlivu na životní prostředí.

 

Povězte, máte v České republice nějakou významnou konkurenci?
 
V rámci České republiky jen v některých výrobcích, nicméně náš relevantní trh není Česká republika. U nás uplatníme zhruba 15 až 20 procent produkce. Drtivá většina toho, co tvoří výsledek Synthesie, jsou výrobky, které se vyvážejí do zahraničí, celkově je to zhruba do 60 zemí na všech kontinentech.

 

V Synthesii jste řadu let, kde vidíte její budoucnost?
 
V zásadě se nacházíme ve fázi, kdy je potřeba investovat peníze do zlepšení stavu areálu, který byl dlouhá léta zanedbáván. Je to fáze úklidu a oprava pracujeme na ní v tuto chvíli něco přes dva roky. Myslím si, že podobný čas nám to ještě zabere a potom budou vytvořené určité předpoklady pro pokračování do druhé fáze, kde je hlavním cílem srovnání naší produktivity se standardem třeba v Německu. A to nepůjde bez změny charakteru technologií, které se zde příliš v průběhu posledních desetiletí nezměnily.

Očekávám, že je nutná vyšší míra automatizace v našich provozech, čímž se jednak bude řešit otázka produktivity, jednak se tím do značné míry bude řešit i oblast nedostatku pracovních sil. A toto si myslím, že bude úkol možná na deset let. Poté bychom se měli dostat do třetí fáze, která by firmu pozvedla na kvalitativně zcela jinou úroveň. Ale to je zatím skutečně pouze futurologická úvaha. 

*************************

 
JOSEF LIŠKA
Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou, dnešní Univerzitu Pardubice.
Ve společnosti Synthesia působí 22 let. Od roku 2013 je jejím generálním ředitelem a místopředsedou představenstva.

 

Autor: Vlasta Holečková, Komora.cz