• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Média / Napsali o nás / e-Zpravodaj Univerzity Pardubice: Rozhovor s generálním ředitelem Synthesie

e-Zpravodaj Univerzity Pardubice: Rozhovor s generálním ředitelem Synthesie

V rubrice osobnosti přestavujeme úspěšného absolventa naší univerzity. Přes dvacet let je věrný pardubické chemičce Synthesia. Ostatně organickou chemii vystudoval. Váží si toho, že dostal důvěru vést tento podnik. Když máte nápady a chuť pracovat, úspěch se dostaví. Vytrvejte a pracujte na sobě. Vzkazuje studentům absolvent naší univerzity, nyní generální ředitel a místopředseda představenstva akciové společnosti Synthesia, Josef Liška.

Co vám přineslo studium na Univerzitě Pardubice, respektive na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích?
Primárně samozřejmě vzdělání v daném oboru, konkrétně studium organické chemie. A dále pak především celou řadu zkušeností, známých a přátel. Doba mého studia byla zajímavější i o to, že v jeho průběhu došlo ke změně politického systému, což jsme jako tehdejší účastníci studentské stávky každý po svém nějak prožívali. Byly to roky, na které určitě rád vzpomínám.
 

gř liška

Ing. Josef Liška, generální ředitel společnosti Synthesia, a.s.
 
Co považujete za největší úspěch ve své profesní kariéře?
Každý úspěch v kariéře je svým způsobem největší. Když dá člověk do řešení problému a svojí práce nadšení, znalosti a posléze i zkušenosti, tak ho všechno, co se podaří, potěší a přinese mu uspokojení – ať už je to kvalitně vyrobený produkt, dobře dohodnutý obchod, správné manažerské rozhodnutí nebo profesní postup.

Jsem rád, že jsem takových okamžiků za více jak dvacet let práce v akciové společnosti Synthesia zažil hodně a velmi si vážím toho, že jsem dostal důvěru majitele, abych společnost řídil jako generální ředitel.

 
Co byste poradil studentům Univerzity Pardubice, kteří chtějí uspět ve své profesi?
Ať hlavně vytrvají a stále na sobě pracují. Mladých, sebevědomých křiklounů, kteří se více než o to, co umí, zajímají o to, kolik za to dostanou, je na světě dost a dost. Jsem přesvědčený, že když člověk ukáže, co v něm je, přesvědčí své okolí, že je přínosem pro společnost, ve které pracuje, že má nápady a chuť pracovat, tak se zákonitě dostaví úspěch.
Dobrých a vzdělaných techniků, inženýrů, nebude nikdy dost a mohu pouze potvrdit, že pro schopné a pracovité absolventy technických vysokých škol bude dostatek zajímavé a dobře ohodnocené práce vždy dostatek.

 
Jaká je spolupráce vysokých škol s firmami?
Chybí mi větší sepětí průmyslu a vysokých škol. Je to téma, o kterém by se dalo mluvit hodiny a je škoda, že na tomto poli jsou z mého pohledu pouze ojedinělá místa spolupráce. Důsledné propojení teorie a praxe, aplikace odborných znalostí v reálném životě a při tvorbě hmotných hodnot – to je dle mého názoru to, co posouvá vývoj ve společnosti vpřed.

 
Rozhovor byl převzat ze stránek Univerzity Pardubice .