• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Kariéra / Výrobní praxe

Výrobní praxe

1. Co nabízíme

vojenska-nitrocel

Navázání dlouhodobé spolupráce se studenty vysokých škol technických oborů, kteří mají zájem v průběhu roku pracovat v Synthesia, a.s. jako brigádníci. Po odpracování předem  stanoveného počtu hodin mají studenti možnost získat certifikát o absolvování praxe ve výrobě.

 

 

2. Způsob získání certifikátu o absolvované praxi

2.1 Student uzavře smlouvu se Synthesia, a.s. Předmětem smlouvy je výkon pracovních činností, zejména ve výrobě.
2.2 Studenti pracují v průběhu celého roku podle potřeb společnosti a svých časových možností, vždy po dohodě s přiděleným garantem se Synthesia, a.s.
2.3 Garant je zodpovědný za:

 • adaptaci studenta brigádníka na pracovišti
 • efektivní seznámení s firemními procesy
 • průběžné vyhodnocování efektivity navázané spolupráce a pracovního zapojení
 • provedení pracovního hodnocení vždy po odpracování 250 hodin
 • zajištění schůzky studenta brigádníka s personálním ředitelem po odpracování 500 hodin

2.4    V případě kladného pracovního hodnocení po odpracování 500 hodin získá student     certifikát - osvědčení o absolvované praxi s pracovním hodnocením.
2.5    Po odpracování celkem 1000 hodin získá student možnost vybrat si ze škály bonusů typu:

 • účast na školení pořádaném pro zaměstnance Synthesia
 • účast na tuzemském veletrhu spolu s pracovníky obchodu
 • další dle aktuální nabídky
   

3.    Základní pravidla

3.1    Každý brigádník je přidělen do předem určené SBU a oddělení. Vzhledem ke zdravotním prohlídkám a době zaškolování je dodržována zásada jednoho oddělení. Jedná se o práce přímo ve výrobních odděleních, zpravidla v nepřetržitém provoze.
3.2    Každý brigádník má přiděleného svého garanta.
3.3    Smluvní vztah je dohoda o provedení práce po vyčerpání zákonného limitu hodin dohoda o pracovní činnosti.
3.4    Finanční podmínky: 130,- Kč/hod              
3.5    Brigádníci mají nárok na dotované stravování dle pravidel platných pro zaměstnance Synthesia, a.s.
3.6    Každý brigádník je vybaven osobními ochrannými pomůckami dle pracovního zařazení.
3.7    Počet brigádnických pozic a konkrétní termín nástupu je stanoven dle požadavků jednotlivých SBU společnosti Synthesia, a.s.
3.8    V případě dobrých pracovních výsledků lze po dohodě s vysokou školou umožnit studentovi zpracování bakalářské, příp. diplomové práce ve společnosti Synthesia, a.s.
3.9    Po ukončení studia má každý absolvent možnost přihlásit se do výběrového řízení na aktuálně vypsané pozice v rámci Trainee programu.
 

4.    Podmínky a způsob navázání spolupráce

_F3K7448

4.1    Studenti zašlou svůj životopis a motivační dopis s uvedením zájmu o brigádu na personální útvar.
4.2    Po provedení analýzy životopisu je student informován, zda splňuje kritéria pro navázání spolupráce. Hlavním kritériem je obor studia a zájem o práci ve výrobě. Při splnění podmínek je student vyzván k návštěvě personálního úseku.
4.3    Personální úsek zajistí prohlídku pracovišť, kde jsou aktuálně volná pracovní místa určená pro brigádníky.
4.4    Po dohodě o vzájemné spolupráci následuje lékařská prohlídka a vybavení nástupních formalit vč. vstupního školení.

 

Personální politika společnosti

Synthesia, která se řadí se svými 1.625 zaměstnanci k největším zaměstnavatelům v regionu, také významně podporuje pardubické středoškolské a vysokoškolské chemické vzdělávání, mládežnický basketbal a v neposlední řadě také školu Svítání pro děti s mentálním a kombinovaným postižením.

Již řadu let aktivně a úzce spolupracuje se školami chemického a technického zaměření. Studentům umožňuje vykonávat v naší společnosti praxe, stáže, brigády a hromadné exkurze. V mnoha případech spolupracuje na diplomových, bakalářských a doktorandských pracích. Pro absolventy vysokých škol každoročně realizuje Asistentský program, který dává šanci uplatnění čerstvým absolventům ihned po ukončení jejich studia.

Zaměstnancům - nechemikům nabízí možnosti rekvalifikace v oboru chemik, hrazenou zaměstnavatelem.

Kontakt
Mgr. Lucie Bulušková
Mgr. Lucie Bulušková
vedoucí personálního oddělení
Tel.: +420 466 824 556