• Přední evropský výrobce kvalifikované chemie
 • Dlouhá a slavná tradice
  na trhu již od roku 1920
 • Rozvinutý export
  do celého světa
 • Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
 • Zodpovědný přístup
  k životnímu prostředí
 • Prvořadým cílem
  je spokojený zákazník
 • Dlouhodobý strategický výzkum a vývoj
vyhledat lze název, CAS, EINECS

www.synthesia.eu / Kariéra / Partnerství se školami

Partnerství se školami

Spolupráce se středními školami

Společnost Synthesia, a. s. spolupracuje se Střední průmyslovou školou chemickou Pardubice (SPŠCHP). Tato spolupráce má několik úrovní.

1. Regionální soutěž: „Mladý chemik“ aneb hledáme nejlepšího mladého chemika

      Důvody vzniku

 • klesá zájem žáků devátých tříd o technické obory (vč. chemických)
 • násilné slučování technických oborů
 • zrušení středních odborných učilišť
 • nedostatek mladých specialistů v chemickém průmyslu

      Cíle soutěže

 • podpořit dlouholetou tradici chemie a chemického průmyslu v Pardubickém regionu
 • ukázat chemii jako obor, který je atraktivní a má v našem kraji bohaté uplatnění
 • porovnat znalosti žáků v oblasti chemie a vzbudit zájem o studium chemických oborů u žáků devátých tříd
 • naplnit lavice SPŠCH
 • spolupracovat se studenty ZŠ a SPŠCH
 • zvýšit počet mladých odborných specialistů
 • snížit průměrný věk zaměstnanců  

2. Pravidelné exkurze studentů SPŠCHP v jednotlivých provozech společnosti Synthesia, a. s.

3. Praxe studentů SPŠCHP ve společnosti Synthesia, a. s. od roku 2011 = 4 týdny povinné praxe

4. Stáže vyučujících odborných předmětů na SPŠCHP ve společnosti Synthesia, a. s.

5. Další vzájemně přínosné aktivity pro studenty, např. Simulace zásahu hasičského sboru při úniku nebezpečné látky

6. Spolupráce v rámci veletrhu „Burza škol“

 

Spolupráce s univerzitami        

Studentům vysokých škol umožňujeme vykonávat v naší společnosti praxe a hromadné exkurze. V mnoha případech se snažíme spolupracovat na diplomových pracích. Rovněž máme snahu vyhovět při vyplňování dotazníků k absolventským i ročníkovým pracím studentů na nejrůznější témata, která alespoň trochu se společností Synthesia, a.s. souvisejí.

 • Univerzita Pardubice
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • VUT Brno

 

Univerzita Pardubice:

Soutěž o nejlepší bakalářskou práci

Veletrh pro budoucí absolventy VŠ Kontakt

Na jednom místě mají návštěvníci KONTAKTu možnost absolvovat individuální setkání se zástupci 31 společností působících v různých oblastech hospodářství. Studenti se mohou v osobních konzultacích zeptat na požadavky firem, porovnat podmínky nabízených pracovních míst, shlédnout firemní prezentace. Pro všechny návštěvníky akce je rovněž připraven katalog, který je souhrnem základních informací o zúčastněných společnostech a mohl by studentům napomoci při jejich rozhodování o volbě budoucího povolání.

 

Univerzita Palackého v Olomouci:

Okna do praxe

Cílem akce je poskytnout studentům – budoucím absolventům prostřednictvím zaměstnavatelů informace týkající se možností praxe, nabídky práce, trainee programů, brigád, studijních praxí a stáží aj.

 

VUT Brno:

Den chemie (den otevřených dveří)

Cílem akce je ukázat veřejnosti, že má smysl studovat chemii a že chemické obory skýtají velký prostor pro uplatnění absolventů v praxi.

Kontakt
Mgr. Lucie Bulušková
Mgr. Lucie Bulušková
vedoucí personálního oddělení
Tel.: +420 466 824 556